Leadership of the department

HEAD OF THE DEPARTMENT

R326d

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Vedoucí studijního programu: Učitelství pro I. st. ZŠ–VV

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

tel.: +420 221 900 280


ASSISTANT PROFESSOR

R460 a R326c

Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Vedoucí výzkumného programu a doktorských studií KVV

Agenda zahraničních vztahů KVV

tel.: +420 221 900 732


TAJEMNICE KATEDRY

R326c

Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

tel.: +420 221 900 281


SECRETARY

R326b

Mgr. Kristýna Říhová

tel.: +420 221 900 282Last change: November 6, 2020 22:53 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje
How to Reach Us