Teachers

Doc. Jaroslav Bláha, Ph.D.

R326a

e-mail: jaroslav.blaha@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 283


Mgr. Viktor Čech

R326a

e-mail: viktor.cech@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 283


Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

R326a

e-mail: ladislav.daniel@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 283


MgA. Sylva Francová

R325c

e-mail: sylva.francova@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 292


PaedDr. Helena Hazuková, CSc.

R326d

e-mail: helena.hazukova@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 280


Doc. ak. mal. Zdenek Hůla

R325f

e-mail: zdenek.hula@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 294


Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

R326d

Koordinátorka Erasmus+, agenda zahraničních vztahů KVV,

koordinátor předmětů vyučovaných na KVVpro studijní program:

Učitelství pro MŠ (Bc.), Pedagogika předškolního věku (Nmg.) a Vychovatelství(Bc.)

e-mail: helena.kafkova@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 280


PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

R325d

Koordinátorka oborových praxí

Vedoucí studijního programu: Učitelství VV dvouoborové

e-mail: leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 293


Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský

R325f

e-mail: jiri.kornatovsky@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 294


MgA. Jan Pfeiffer

R326a

e-mail: jan.pfeiffer@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 283


Doc. Martin Raudenský, Ph.D.

R460

e-mail: martin.raudensky@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 732


MgA. Michal Sedlák, Ph.D.

R325f

Vedoucí studijního oboru: Učitelství VV jednooborové

e-mail: michal.sedlak@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 294


Mgr. Zuzana Svatošová

R326d

e-mail: zuzana.svatosova@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 280


Doc. ak. mal. Ivan Špirk

R326a

Koordinátor výstav – Galerie na schodech

e-mail: ivan.spirk@pedf.cuni.cz, tel.: +420 221 900 281


MgA. Pavla Gajdošíková

Last change: May 9, 2019 10:18 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje
How to Reach Us