MgA. Kateřina Fojtíková

Afiliace

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta,

Universita Karlova v Praze

http://katerinafojtikova.com


Aktuální pozice

PhD student

školitel: Doc. PhDr. Marie Fulková, PhD.


Oblast výzkumu: Nová média, audiovisuální studia, výtvarná výchova, akční výzkum, umělecký výzkum, vizuální gramotnost, digitální umění, digitální technologie


Výzkumný projekt Kateřiny Fojtíkové je zaměřen na současný multimediální jazyk. Zkoumá vztah studentů k novým médiím a jejich schopnost orientace a sebeprezentace v digitálním prostředí. Konkrétně vztah dětí a adolescentů k audiovisuálním nástrojům a aplikacím a jejich postoj k multimediálnímu jazyku včetně strategií sebevyjádření. Cílem tohoto projektu je analýza vnímání a užívání audiovizuální komunikace dnešních dospívajících žáků, zkoumání kreativních procesů, které vznikají v rámci prezentačních strategií a následně způsoby jejich integrace do systému vzdělávání, či do oblasti výtvarné výchovy zejména na vyšším stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií.

Základní výzkumné otázky

Jak se proměnilo vnímání a vizuálního jazyka (narativu) skrze digitální a audiovizuální média?

Jakým způsobem strukturovat úkoly a zadání ve výtvarné výchově abychom využili kreativní potenciál těchto nově vzniklých imaginativních digitálních prostorů a multimediálních nástrojů?


Vybrané projekty a výstavy

2015 – Stranger gets a gift, multimediální divadelní představení, Alfred ve dvoře

2013 – Amuleto, divadelní představení pro jednoho diváka

2011 – Selži znova a lépe, galerie Futura Praha

2011 – Galerie2, Pražské quadrienále

2011 – Offline Story

2011 – Čí je to město?, galerie Karlin Studios Praha

2011 –  Štěstí, projekt v rámci 4+4 dny v pohybu, Národní třída Praha

2011 – A Simple Story, prezentace grantového projektu Karlin Studios Praha

2010 – Art to date, galerie Medium, Bratislava SK

2010 – I like Amerika and Amerika likes me, Napa gallery, Praha

2010 –A Simple Story, Galerie mladých, Brno    

2009   Rodinná pohoda, galerie MKCR, Praha

           Theorem of Wanting - theater performance, Nod, Praha

           Art to date, galerie NoD, Praha         

           DoubleBlind, Galerie Aula, Brno


Poslední změna: 13. duben 2019 20:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám