Přijímací zkouškyBAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Pro plný studijní plán (jednooborové studium) i pro dvouoborové studium (major/minor) se přijímací řízení skládá ze dvou částí:


1. Portfolia autorských prací

2. Oborového testu


Více informací o přijímacím řízení Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (011RA320002)


Pro dvouoborové studium se přijímací řízení skládá ze tří částí. Uchazeč skládá  zkoušku i z druhého oboru.


Ukázka oborového testu ZDE.

Ukázka portfolia ZDE


MAGISTERSKÉ STUDIUM


Pro plný plán (jednooborové studium) se přijímací řízení skládá ze dvou částí:


1) Zkouška z 1. studijního programu

2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

Více informací o přijímacím řízení:

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (0114TA300100)[PG1]


Pro dvouoborové studium se přijímací řízení skládá ze tří částí. Uchazeč skládá zkoušku i z druhého oboru.DOKTORSKÉ STUDIUM


Přijímací řízení pro doktorské studium se sestává z rozpravy nad vstupním doktorským projektem. Uchazeč / uchazečka vypracují vstupní studii, ve které komisi představí charakter a průběh předpokládané výzkumné práce v rámci navrhovaného čtyřletého projektu. Vstupní doktorský projekt je třeba vždy odeslat do 30. dubna daného roku. Pro konečnou redakci textu prosím využijte příslušný formulář (ke stažení ZDE). Dokument odešlete ve formátu PDF na adresu marie.fulkova@pedf.cuni.cz. Doporučujeme využít možnosti konzultací během pravidelných Dní otevřených dveří doktorského studia.


Kontaktní osoba

Doc. Martin Raudenský, Ph.D.

e-mail: martin.raudensky@pedf.cuni.cz


The admission procedure

The admission procedure for the PhD programme consists of a debate on the initial PhD project. The candidate will prepare an entry study in which he/she will present to the committee the nature and progress of the anticipated research work within the proposed four-year project. The initial doctoral project must always be submitted by 30 April of the year in question. For final editing of the text, please use the appropriate form (download here). Send the document in PDF format to marie.fulkova@pedf.cuni.cz. We encourage you to take advantage of the consultation opportunities during the regular Doctoral Open Days.


Contact person

Doc. Martin Raudenský, Ph.D.

e-mail: martin.raudensky@pedf.cuni.czPoslední změna: 14. prosinec 2022 22:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám