Studenti se speciálními potřebami

Potřeby jsou různé, stejně jako lidé. Bariéry také. Některé nejsou ani vidět. Pro všechny ale dovedeme najít řešení. Úprava přijímacího řízení, podmínek při studiu, pomoc a rady konkrétních lidí, a to ať v začátcích studia či kdykoliv při něm.

Narážíte při studiu na nějaké překážky? Nevíte, jak je řešit?

Můžeme poradit, pomoci bariéry překonat i odstranit.

Nebojme se spolu mluvit. Kontaktujte nás emailem nebo telefonem.


Leták s informacemi pro studující je ke stažení ZDE.

Fakulta nabízí individuální poradenství, podpůrné skupiny pro studenty - rodiče, skupiny pro rozvoj studijních strategií, růstovou skupina pro studenty se zdravotním znevýhodněním, volitelné předměty pro studenty.

Leták s informacemi pro pracující je ke stažení ZDE.

Pracovníci fakulty se mohou obracet na pracovnice Akademické poradny dle nabízených poradenských témat. Nemusí se jednat pouze o situace ve vztahu k výuce a řešení případných problémů spojených se studiem, ale také z důvodu profesních, osobních a životních situací.


Obecné informace o podpoře naleznete také na webových stránkách univerzity ZDE

Akademická poradna pro studenty Pedf UK se speciálními potřebami na Pedf UK ZDE


Kontaktní osoba na KVV PedF UK:

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

email: magdalena.novotna@pedf.cuni.cz

tel.: +420 221 900 280

místnost R326c, 3. patro


Kontaktní osoba na PedF UK:

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

email: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz

tel.: +420 221 900 220

místnost R106, 1. patro
Poslední změna: 8. listopad 2023 18:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám