Akademická poradna


Akademická poradna při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy poskytuje psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a asistentské služby a to jak pro studenty PedF UK a studenty jiných fakult UK (příp. i jiných veřejných vysokých škol), tak pro akademické i ostatní pracovníky PedF UK (příp. pracovníky jiných veřejných vysokých škol).


Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.


Veškeré poradenské služby jsou pro studenty a zaměstnance UK zdarma.


Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poradny dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují – od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).


Více informací na tomto odkazu:

https://pages.pedf.cuni.cz/poradna.Poslední změna: 25. září 2020 12:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám