Univerzita třetího věkuU3V. Program Výtvarná tvorba II.


Katedra výtvarné výchovy zajišťuje U3V program Výtvarná tvorba. Program je prakticky zaměřený a uskutečňuje se dvou na sebe navazujících semestrech v rozsahu 60 hodin. Výuka je prezenční a je realizována především v ateliérech a dílnách Katedry výtvarné výchovy. Součástí výuky jsou i exkurze do malířských ateliérů a galerie v přírodě, kde se koná řada tvůrčích experimentů a realizací. Praktická výuka probíhá v oblastech kresby, malby, fotografie, grafiky, prostorové tvorby či keramiky a kombinovaných výtvarných technik v kontextu současného umění. Praktický program je doplněn o přednášky z dějin umění. Program směřuje k rozvoji kreativity a získání nových životních zkušeností a semestr bude ukončen výstavou závěrečných výtvarných prací jednotlivých účastníků programu v budově školy.


Těšíme se na studenty, kteří mají chuť tvořit a poznávat různé oblasti výtvarného umění, setkávat se a zkoušet tvůrčí aktivity. U všech nabízených programů připravujeme prezenční výuku. (V případě nutnosti uskutečnit výuku online, se před jejím započetím přihlášený rozhodne, zda ji chce absolvovat nebo vrátit uhrazený poplatek.)


Více informací o celoživotním vzdělávání na Pedf naleznete ZDE.


Kontakt na katedrovou koordinátorku:

Mgr. et MgA. Sylva Francová, Ph.D.

sylva.francova@pedf.cuni.czPoslední změna: 8. červen 2021 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám