Studijní programy


Katedra výtvarné výchovy nabízí studium v bakalářském, magisterském i doktorském programu. Studium propojuje tři základní oblasti studia: uměleckou tvorbu, studium dějin a teorie umění s pedagogikou a didaktikou. Cílem je profesní příprava výtvarných pedagogů, založená na reflektivním pojetí výuky, opírající se o zkušenosti našich pedagogů ze školního prostředí, a rozvoj vizuální gramotnosti studentů a studentek.


V akademickém roce 2023/2024 budeme přijímat studenty do všech studijních programů. Výtvarnou výchovu je možné studovat jak v plném studijním programu (dříve jednoobor), tak v kombinaci s dalšími studijními obory (dříve dvouobory).


Dvouoborová studia se nyní realizují ve dvou variantách Maior a Minor – obor, který zvolíte jako maior bude pro Vás z kombinace hlavním a budete v něm psát závěrečnou práci.


Podrobnosti k přijímacímu řízení najdete po vyfiltrování konkrétního zvoleného oboru zde.
Poslední změna: 14. prosinec 2022 22:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám