• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Studijní programy a obory


BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

V rámci studijního programu Specializace v pedagogice (B7507) garantuje naše katedra studijní obor

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (7504R235), který je možné studovat jednooborově nebo ve dvouoborové kombinaci


Od akademického roku 2022/2023 přijímáme studenty do BC studijního programu

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (0114RA320002), který je možné studovat jednooborově (jako plný studijní program), nebo v dvouoborové kombinaci (Maior i Minior).


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

V rámci studijního programu Učitelství pro střední školy (N7504) garantu je naše katedra následující obory

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy – výtvarná výchova 7504T290 (jednooborové studium).


Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy 7504T228 (ve dvouoborových kombinacích)

Od akademického roku 2021/2022 přijímáme studenty do Nmg studijního programu

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (0114TA300100), který je možné studovat jednooborově (jako plný studijní program), nebo v dvouoborové kombinaci (Maior i Minior)


DÁLE SE KVV PODÍLÍ NA VÝUCE VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Učitelství pro 1. stupeň základní školy (0113TA30A290)

Učitelství pro mateřské školy (7531R001)

Pedagogika předškolního věku (7501T010)


PORTFOLIA

Termín odevzdáváni tištěného portfolia je v pracovních dnech od 12.5 do 25.5.2022 v čase 10.30-13.30, na sekretariát Katedry výtvarné výchovy. Portfolio odevzdávají jen uchazeči bakalářského studia hlásící se na jednoobor. Uchazeči do magisterského studia si přinesou portfolio s sebou k přijímací zkoušce.
Poslední změna: 12. duben 2022 10:53 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282
Jak k nám