Kurz výtvarné tvorbyKatedra výtvarné výchovy je dlouhodobě propojená s prostředím Kostelcem nad Černýni lesy, kde žije a umělecky tvoří doc. Zdenek Hůla ak. mal., který se podílí na významném odkazu Galerie H a Galerie GH a je také zároveň dlouholetým členem týmu pedagogů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Praze. Katedra výtvarné výchovy soustavně pořádá posledních několik let úvodní kurzy výtvarné tvorby v rámci studijních plánů pro jednooborové a dvouoborové studium bakalářského studia v tomto výjimečném prostředí kulturní tradice přesahující hranice regionu. Zdenek Hůla tu poskytuje profesní, ale zároveň osobní, lidský rozměr akce, protože sdílí vlastní prostor galerie GH pro potřeby kurzu, která je součástí jeho soukromého prostoru jako i například zahrada, kde se setkání a tvorba studentů mezi jinými místy v Kostelci nad Č. l. realizuje.


K dalším důležitým místům pro průběh a zakončení kurzu patří objekty bývalé Vondráčkovy továrny. Majitel Jan Novák již několik let bezplatně poskytuje tyto inspirativní prostory pro tvorbu a závěrečnou výstavu studentů kurzu pod vedením doc. Zdenka Hůly ak. mal. a doc. Michala Sedláka a dalších pedagogů a umělců podílejících se na přípravě a realizaci kurzu.


Neméně důležitou součástí konceptu a aktuální realizace kurzů výtvarné tvorby je fakt, že Zdenek Hůla a Josef Volvovič více jak třicet let v Kostelci pořádají akce „Setkání“, která mají vazbu na úvodní kurzy výtvarné tvorby. V době kurzu studenti zde tedy mohou shlédnout aktuální výstavu na konkrétní téma Setkání a tím na něj navazují vlastním tvůrčím vkladem.

Poslední změna: 22. květen 2023 12:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám