• Zdroje
  • Rozcestník - pedagogika a umění

Rozcestník - pedagogika a umění

Státní vzdělávací instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká školní inspekce

Národní ústav pro vzdělávání

Národní pedagogický institut ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)


Vzdělávací politika oboru výtvarná výchova, RVP a další naleznete v sekci studijní opory


Spolky a společnosti výtvarných pedagogů

The International Society for Education Through Art (InSEA)

National Society for Education in Art and Design

Česká sekce InSEA

Asociace výtvarných pedagogů

Evropská platforma pro vizuální gramotnost - European Network for Visual Literacy

Mezinárodní asociace vizuální gramotnosti - The International Visual Literacy Association (IVLA)

KVV PedF UK na facebooku


Výstavy a výtvarné soutěže výtvarného oboru

Výtvarné přehlídky pro výtvarné pedagogy

Soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ "OČI DOKOŘÁN 2020"

Výstavní projekt pro děti a mládež Alšova země

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Umělecké střevo -výtvarná soutěž pro studenty středních škol


Výtvarně-edukační programy

vv_openlab

Učebny – Artedu

Fresh eye pro školy


Galerijní edukace

Národní galerie Praha

Galerie hlavního města Praha

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Galerie Rudolfinum

Centrum současného umění DOX

Galerie Středočeského kraje GASK

Muzeum hlavního města Praha


Online sbírky a webové portály

Artcyclopedia

Artservis

Digital lab AVU

Archiv výtvarného umění

Web Gallery of Art

Fresh eye


Online archiv pořadů

Česká televize - Artmix

Česká televize - Slabikář vizuální kultury

Česká televize - Artzóna

Artyčok TV - současné umění online

4+4 dny v pohybu - festival současného umění

4x4 live - záznamy podcastového studia s umělci na téma škola

Umění ocenění - záznam přednášky KVV PedF UK + Cena Jindřicha Chalupeckého


Odborné publikace a časopisy

Výtvarná výchova: časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní

IJETA/ International Journal of Education through Art

International Encyclopedia of Art and Design Education

PEDAGOGIKA Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově

publikace a články, na jejichž vzniku se podílela Česká sekce INSEA


Archiv distanční výuky

Archiv distanční výuky ZUŠ

Národní galerie Praha online

Nedatováno

Výtvarná cvičení, J. Kroutil


Pro uchazeče o studium na KVV PedF UK

Projekt Juniorská Univerzita Karlova


Galerie a muzea (domácí)

Národní galerie v Praze

Muzeum umění Olomouc

Galerie hlavního města Prahy

Galerie Rudolfinum

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

DOX Centrum současného umění

Moravská galerie Brno

Dům umění města Brna

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Dům umění v Opavě

Osmička - Humpolec

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie Jiří Švestka

Galerie Futura

Meet Factory

NoD

Wannieck Gallery

Muzeum hlavního města PrahyGalerie a muzea (zahraniční)

Museum of Modern Art – New York

Metropolitan Museum of Art – New York

National Gallery, London

Tate Gallery, London

Royal Academy of Arts, London

Hayward Gallery, London

Victoria and Albert Museum, London

Serpentine Gallery, London

Saatchi Gallery, London

Lisson Gallery, London

White Cube Gallery, London

Simon Lee Gallery, London

K20/K21, Düsseldorf

Pinakothek der Moderne, Munchen

Monika Spruth, Philomene Magers Galerie, Munchen

Museum of Modern Art, Frankfurt

New National Gallery, Berlin

Hamburger Bahnhof contemporary art museum, Berlin

Albertina, Wien

MUMOK, Wien

Kunsthaus, Wien

MAK, Wien
Poslední změna: 14. červenec 2021 21:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám