Studijní materiály
Haškovcová, Lucie, Stojanovová, Veronika, Gold Slachová, Markéta. Edukační aktivity a doprovodné akce pro uprchlíky z Ukrajiny. GHMP, 2022.

Ke stažení ZDE.


Kafková, Helena. Plánování výtvarných činností. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.


K zobrazení ZDE


Fulková, Marie. Klíčové pojmy EMPIRICKÉHO VÝZKUMU.


Ke stažení ZDE


Fulková, Marie. Poznámky ke KVALITATIVNÍMU VÝZKUMU. Klíčové momenty z textu: Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (1967) The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research.


Ke stažení ZDE


Iezaki, Moe (garant Fulková, M.). Japanese Letter: What are Kanji, Hiragana, Katakana? Opora kurzu Vv v mezinárodním kontextu.


Ke stažení ZDEVzdělávací politika oboru výtvarná výchova


Kitzbergerová, L. a kol. Revize RVP - výtvarná výchova. Podkladová analytická studie. Praha: 2019. Ke stažení ZDE


Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. Metodická příručka. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. Ke stažení zde ZDE


Standardy pro základní vzdělávání - výtvarná výchova. 2013. Ke stažení ZDE


Pastorová, M. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání. Praha: NÚV, 2016. Ke stažení ZDE


Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2017. Ke stažení ZDE


Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. Ke stažení ZDE


Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. Ke stažení ZDE
Materiály k exkurzím:


Exkurze PRAHA 2019.

V květnu 2019 se studentky katedry výtvarné výchovy zúčastnily exkurze pod vedením doc. J. Bláhy a Mgr. V. Čecha.

Zpráva o průběhu exkurze a ohlédnutí za významnými architektonickými památkami barokní a kubistické Prahy ke stažení ZDE.


Exkurze BIENNALE DI VENEZIA 2019.

Katalog Zažít Biennale 2019 je výstupem z předmětu Exkurze z VV 1 - OPBW1V115A. Svazek je souborem textů a fotografií studentů z druhého ročníku bakalářského studia, oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělání. Texty jsou recenzivního charakteru a zaměřují se na jednotlivé části La Biennale di Venezia 2019, další doprovodné výstavy v Benátkách a stálé expozice v institucích jako je Muzeum Peggy Guggenheim nebo Galleria dell Academia. Ke stažení ZDE.


Poslední změna: 16. květen 2022 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám