Témata závěrečných prací


Studenti si vybírají z témat vypsaných vyučujícími pro konkrétní rok. Témata závěrečných prací naleznete níže. Téma závěrečné práce zadává student/ka do SIS ve spolupráci s vybraným vyučujícím. Doporučený termín je konec zimního semestru 2.ročníku bakalářského a 1.ročníku magisterského studia. Pozdější zadávání nedoporučujeme.

Témata závěrečných prací 2023/24


Odevzdání závěrečných prací

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.

K obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, obdobně jako k SZZ.


Podrobnější informace:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Studenti studijních plánů Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání - plný plán (OB1VV20) a Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání - maior (OB2VV20MA) absolvují Seminář k přípravě bakalářské práce (výtvarná výchova) a kurz Příprava a odevzdání bakalářsképráce (výtvarná výchova), který má individuální plnění a předpokládá průběžné konzultace studentů s vedoucími svých závěrečných prací.


DIPLOMOVÁ PRÁCE

Studenti studijních plánů Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy - plný plán (ON1VV20) a Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy - maior (ON2VV20MA) absolvují Seminář k přípravě diplomové práce (výtvarná výchova) a kurz Příprava a odevzdání diplomové práce (výtvarná výchova), který má individuální plnění a předpokládá průběžné konzultace studentů s vedoucími svých závěrečných prací.


Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě.

Doporučujeme studentům, aby k termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KVV i 1-2 výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Po obhajobě je vrátíme studentům.

Poslední změna: 1. listopad 2023 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám