Univerzita 3. věku


Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání probíhá výuka „Univerzity třetího věku“ v programu Výtvarná tvorba.


2023/2024 – Program Výtvarná tvorba IV.

Dvousemestrální praktický program má rozsah 60 hodin. Výuka probíhá především v ateliérech a dílnách Katedry výtvarné výchovy a také formou exkurzí a cílených speciálních projektů v součinnosti s ateliéry jednotlivých pedagogů ve výuce. Pedagogové se zaměřují na technologické a formální dovednosti posilující osobní dovednosti a umělecké cítění a myšlení. Praktické dílny jsou postaveny na práci s materiály, nutnými k rozvoji umělecké tvorby v oblasti kresby, malby, grafiky, fotografie, prostorového objektu a kombinovaných výtvarných technik v kontextu současné reflexe tvorby.

Cílem programu je výrazné posílení kreativity a rozvoj již získaných životních zkušeností.

Každý semestr je zakončen souborem závěrečných výtvarných prací účastníků.


Podmínky přijetí zájemců:

Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech


Koordinátor za KVV: Sylva Francová

Kontaktní osoba za CŽV: Jaroslava Tomášová


Více informací o kurzu: https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?id=41efdd96a20e00815efc2f4cfdfd1d69&tid=17&do=detail&cid=9101


Nabídka kurzů U3V:

https://pages.pedf.cuni.cz/czv/?page_id=156


Ukázky z tvorby:


Poslední změna: 17. leden 2024 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám