• Katedra

KatedraStudijní programy

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje výuku v prezenčním i kombinovaném (dálkovém) studiu v bakalářských studijních programech, v navazujících magisterských studijních a v programu celoživotního vzdělávání. Je pověřeným pracovištěm pro rigorózní řízení (PhDr.) a školícím pracovištěm doktorského studia Specializace v pedagogice - výtvarná výchova (Ph.D.) v českém i anglickém jazyce. KVV je také oprávněným pracovištěm pro habilitace v oborech výtvarné výchovy.


Zahraniční spolupráce

Rozvíjí zahraniční styky s více než desítkou vysokoškolských pracovišť v Evropě, USA a Japonsku. Vysílá a přijímá studenty na studijní pobyty v rámci programu LLP Erasmus+ a v rámci povinných doktorandských stáží.


Profil absoloventa

Připravuje pedagogy výtvarné výchovy pro mateřské školy, vychovatelství, první i druhé stupně ZŠ, pedagogy pro základní umělecké školy a střední školy. Připravuje také specialisty pro práci v zájmových a volnočasových zařízeních, nebo lektory a kurátory vzdělávacích programů pro práci v lektorských odděleních a vzdělávacích centrech při galeriích a muzeích umění.


Youtube kanál KVV

ZDE

Poslední změna: 10. únor 2021 18:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám