SEMESTER, 2019


SEMESTR

27. 5. - 30. 6. 2019

Pořádající pracoviště: Katedra výtvarné výchovy

Vystavující: Studenti Katedry výtvarné výchovy PedF UK v Praze

Prezentace semestrálních prací studentů z oborů grafická tvorba, vizuální komunikace a animace pod vedením MgA. Pavly Gajdošíkové a doc. PhDr. Martina Raudenského, Ph.D. Projekce animací při vernisáži 27. 5. 2019 od 15. - 18. 00 hod.


Výstava představuje soubor autorských sešitů a školního časopisu, výstup semináře zaměřeného na základy grafické tvorby a vizuální komunikace. Soubor publikací je založen na více typech zadání, odkazujících k reálné pedagogické situaci. Školní časopis jako prostor pro hru a prostředek komunikace.


Animace jsou výstupem ze seminářů užitá a audiovizuální tvorba. Tématem společného projektu byl Sen v jeho různých podobách a způsobech vyjádření. Sny často ukazují události, které jsou ve skutečnosti nepravděpodobné, a jsou obvykle mimo naši kontrolu. Práce na animacích probíhala jak individuálně, tak v kolektivním provedení, a simulovala tak školní prostředí.

Poslední změna: 25. červen 2019 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám