• Aktuality

Aktuality

12. září 2023

Čím je umění prospěšné společnosti? Může propojovat lidi?


Nově otevíráme volitelný online kurz Introduction to socially engaged arts. Zapište se!


Kurz poskytuje přehled o sociálně angažovaném umění v Evropě. Představuje participativní umělecké metody a iniciativy, které zmírňují společenské problémy a propojují komunity a dokládá vliv umělecké tvorby na wellbeing lidí.

Samostatně projdete osmi lekcemi (108 hodin/4 ECTS), které zahrnují videopřednášky, praktická cvičení a mnoho dalšího. Kurz absolvujete podle svých časových možností, probíhá v angličtině. Každá lekce vychází z jednoho projektu výtvarné edukace (Finsko, Česká republika, Portugalsko, Malta, Itálie, Maďarsko, Švédsko a Velká Británie):

1. Výtvarná otevřená forma ve výtvarné výchově Neslyšících: Spojování lidí - ČESKÁ REPUBLIKA

2. Úvod do sociálně angažovaného umění pro inkluzivní komunity - FINSKO

3. Znevýhodněné komunity a sociální média: Umělecká intervence, vizuální vyprávění příběhů a skutečný hlas lidí - MAĎARSKO

4. Na designu založené participativní procesy se stakeholdery v oblasti umění a kultury - ITÁLIE

5. Zapojování různých komunit do umění - MALTA

6. Způsoby posílení postavení lidí prostřednictvím vizuálního vyprávění a dokumentace - PORTUGALSKO

7. Evropská kulturní politika a sociálně angažované umění - ŠVÉDSKO

8. Rozvoj pozitivních partnerství v oblasti sociálně angažovaného umění - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ


Kurz s inkluzívní tematikou je vhodný pro studenty výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, učitelství pro 1.stupeň ZŠ, MŠ i zájemce z jiných oborů. Pro ty, kteří věří, že zahraniční zkušenosti rozšíří jejich perspektivy i pro ty, kteří teprve hledají zahraniční pedagogické zkušenosti.

Více informací o kurzu naleznete na zdeSdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám