Mgr. Monika Plíhalová

Katedra výtvarné výchovy,

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Česká republikaPozice: PhD student


Oblast výzkumného zájmu: humor – umění – pedagogika, komunikace ve výtvarné výchově, učitelovo pojetí výuky, psychodidaktická kompetence učitele, specifika humoru, vizuální humor.


Mgr. Monika Plíhalová ve svém doktorském studiu navazuje na dokončenou diplomovou práci Humor ve výtvarné výchově (2017), kterou započala kvalitativní výzkumné šetření humorných projevů ve výuce výtvarné výchovy. Zaměřuje se na formy a specifika humoru ve výtvarné výchově s ohledem na různé stupně vzdělávání, verbální i vizuální projevy humoru ve výuce, podoby mezilidských interakcí ve školní třídě či zhodnocení přínosu a potenciálu humoru pro výtvarné vzdělávání. Nachází východiska ve školní etnografii a v etnografických přístupech využitých v dosavadních výzkumech pedagogiky umění. V současné době působí v pozici odborné asistentky také na Katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni se zaměřením na oborovou didaktiku.Projekty:


od 2019 Specifika humoru ve výuce výtvarné výchovy v sekundárním vzdělávání, projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK 251-276);


2018 Potenciál a přínos humoru ve výtvarných činnostech předškolního vzdělávání VS-18-032, ZČU v Plzni (hlavní řešitelka).Konference:


6. – 7. 11. 2019 konference „Výzvy pro učitele 21. století“ v Olomouci, poster Humor v současném pojetí výtvarné výchovy;


17. 6. – 18. 6. 2019 konference České sekce INSEA v Plzni „Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu“ příspěvek Humor ve výuce výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu;


10. 10. - 13.10 2018 konference „AUFTRAG KUNST. Die politische Dimension der Kulturellen Bildung“, Osnabrűck, příspěvek Potential of Humour in Art Education for Cultural Education;


22. 11. - 23. 11. 2017 Mezinárodní konference Užitečná symbióza II, výtvarná kultura v interakcích, Ostrava, příspěvek Humor jako součást výtvarného úkolu;


21. 9. - 22. 9. 2017 Konference České sekce INSEA na téma "Kritéria kvality ve výtvarné výchově", České Budějovice, příspěvek Humor jako nástroj kvalitní výuky.Publikace:


PLÍHALOVÁ, M. Humor při výtvarných činnostech v mateřských školách. Výtvarná výchova. 1-2, (59) 2019. ISSN 1210-3691.


PLÍHALOVÁ, M. Humor jako nástroj kvalitní výuky. In: POSPÍŠIL, A. ŘEPA, K. a P. ŠOBÁŇOVÁ, P. (eds.) Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2019. ISBN 978-80-904268-7-0.


PLÍHALOVÁ, M. Humor jako součást výtvarného úkolu. In: FORMAN, P., T. KOUDELA (eds.): Užitečná symbióza II. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2019. ISBN 978-80-7599-119-5.


UHL SKŘIVANOVÁ, V., M. PLÍHALOVÁ. Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole. Speciál pro mateřské školy. 2019. ISSN 2571-0591. (předtisková příprava)


PLÍHALOVÁ, M., V. UHL SKŘIVANOVÁ. Mezipředmětové vztahy ve výtvarné výchově. In: Mezipředmětovost ve vzdělávacích oblastech RVP. FPE ZČU v Plzni, 2019 (předáno editorům)


PLÍHALOVÁ, M. Potential of Humour for Art and Cultural Education. Sborník z konference AUFTRAG KUNST. Die politische Dimensionder Kulturellen Bildung. Osnabrűck, 2019. (přijato editory)


PLÍHALOVÁ, M., R. PODLIPSKÝ. Výtvarná výchova v primárním a preprimárním vzdělávání na KVK. In: Umoped - srdce svět. Uhl Skřivanová, Věra (eds.) Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0788-0.


PLÍHALOVÁ, M. Humorné zprostředkování RVP PV, RVP ZV a RVP G. In: UHL SKŘIVANOVÁ, V., ŠOBÁŇOVÁ, P. Teorie a praxe výtvarné výchovy: reflexe kurikulárních dokumentů uměleckého vzdělávání (předtisková příprava)


PLÍHALOVÁ, M. Ze srdce…: Edukační program k výstavě UMOPED – SRDCESVĚT. Výtvarná výchova. 2018, 58/2018(3-4). ISSN 1210-3691.


BLÁHA, Jaroslav, Viktor ČECH a Monika PLÍHALOVÁ. VIZE. Výtvarná výchova. 2016, 56/2016(3). ISSN 1210-3691.


BLÁHA, Jaroslav, Viktor ČECH a Monika PLÍHALOVÁ. VIZE. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-893-6.


PLÍHALOVÁ, Monika. Jakpak je dnes u nás doma? Výtvarná výchova. 2015, 55/2015(3-4). ISSN 1210-3691.
Poslední změna: 26. listopad 2019 22:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám