Ladislav Daniel, prof., PhDr.,Ph.D.

Nynější zaměstnání: Profesor dějin umění, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Badatelské zaměření: dějiny umění: italské, francouzské a španělské malířství 16.-18. století; evropské malířství 20. století; sběratelství italského malířství v českých zemích; teorie interpretace umění; vztahy mezi hudbou a výtvarným uměním a mezi uměním a vědou.


2000 habilitace, 2003 profesorské řízení, obojí v oboru Dějiny výtvarných umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého.


Od 1998 profesor dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Dřívější člen vědeckých rad Univerzity Palackého, Ostravské university, Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, nynější člen čtyř oborových rad doktorského studia na UK a UP a na Akademii věd České republiky.


Od 1981 do 2001 v Národní galerii v Praze: kurátor italského, francouzského a španělského malířství, ředitel Sbírky starého umění, generální ředitel Národní galerie v Praze, od 1998 do 2000 také spoluzakladatel a vedoucí kurátor Arcidiocézního muzea Olomouc v Muzeu umění Olomouc. Nyní člen akviziční komise Muzea umění Olomouc.


Koncipoval a organizoval výstavy italského malířství v Národní galerii a v zahraničí a napsal a editoval katalogy (Musica Picta, 1984 – NG; Mezi erupcí a morem, Malířství v Neapoli 1631 – 1656 a Benátčané, Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek 1995, 1996 – Jízdárna Pražského hradu; Tesori di Praga, La pittura veneta del ‘600 e del ‘700, 1996 – Terst; Florenťané, Umění z doby medicejských velkovévodů, 2002 – Valdštejnská jízdárna, NG. Publikoval články a konferenční příspěvky v Itálii, Španělsku, Francii, Německu, Řecku, Finsku, Rakousku, Jižní Africe, Japonsku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice.
Ocenění:


1998 – Rytíř Důstojník Řádu Za zásluhy, uděleného prezidentem Italské republiky za výzkum italského malířství


2003 – Čestné uznání rektorky Univerzity Palackého za publikaci Florenťané, Umění z doby medicejských velkovévodů, Praha 2002.


2010 – Zlatá medaile Za zásluhy o Univerzitu Palackého.
Granty a výzkumné projekty:


2016 – 2019 – člen týmu v grantu NAKI MŠMT DG16P02M013, Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy.


2014 – 2015 – člen expertní skupiny TA 06 MŠMT projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0137


2013 – 2015 – spoluřešitel projektu ESF OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0137 INKULTUS, garant sekce Umění a kultura na Univerzitě Palackého v Olomouci


2007 – 2013 – hlavní řešitel Výzkumného záměru č. MSM6198959225 Morava a svět, Umění v otevřeném multikulturním prostoru


2006 – 2008 – hlavní řešitel projektu ESF Umění: prostor pro život a hru. Rozvoj studia nových povolání: animátor umění, lektor umění, kurátor výstav, manažer mediace umění.


Mezinárodní spolupráce: od 2017 – člen vědecké rady Vienna Center for the History of Collecting – Kunsthistorisches Institut, Vídeňská univerzita; 1989 Fellow Harvardovy univerzity v Centru renesančních studií ve Florencii; 1997 Fellow Americké akademie v Římě; 2002 hostující profesor v Maison des sciences de l'homme v Paříži.
Vybrané publikace:


DANIEL, L. (2017) Restaurování Tizianova obrazu Apollón a Marsyas, in: Simona Jemelková (ed.), Pod kůží Marsya, Restaurátor a malíř F. Sysel (1927 – 2013),Kroměříž 2017, s. 60-69. DANIEL, L. (2017) Ivan Blecha – Ladislav Daniel, Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600, in: Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová (eds.), Věda a umění, Sborník z 5. sjezdu historiků umění 2015, Artefaktum – Univerzita Palackého v Olomouci – Uměleckohistorická společnost, Praha 2017, s. 116-130.


DANIEL, L. (2015) Světlo v malířství, Československý časopis pro fyziku 65, 2015, č. 5-6, speciální dvojčíslo Mezinárodní rok světla a světelných technologií 2015, s. 279-282. ISSN 0009-0700 (Print), ISSN 1804-8536 (Online)


DANIEL, L. (2015) Slohová inkulturace a Rottmayrův Merkur a Paris, in: Daniel, L. (ed.) Umění a kultura. Sborník příspěvků z Mezinárodní konference kulturních studií (Searching for Culture – SEFOC) 16.-17. října 2014, 6, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 54-61.


DANIEL, L. (2014) On the Figuralism of Giuseppe Heintz Il Giovane. Czech and Slovak Journal of Humanities 2, 2014, s. 54-61. ISSN 1805-3742


DANIEL, L. (2009) Picture Gallery, in: Ladislav Daniel – Marek Perůtka – Milan Togner (eds.), Archbishop's Chateau and Gardens in Kroměříž, Kroměříž 2009, s. 151-170.


DANIEL, L. (2008) L’Europa centrale e la pittura fiorentina dell’epoca di Furini, in: M. Gregori, R. Maffeis, Un‘ altra bellezza. Francesco Furini, Università di Firenze 2008,s.129-143.


DANIEL, L. (2007) „Vidimus stellam eius in oriente“ Notes on Mural Paintings in the Sternberg Palace in Prague, in: MÁDL M., ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ M. a WÖRGÖTTER Z. (edd.) Baroque Ceiling Painting in Central Europe. Proceedings of the International Conference, Brno – Prague, 27th of September – 1st of October, 2005. Prague: Artefactum, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2007, s. 27-38, obr. 1-18, s. 240-248, obr. XII-XXX.


DANIEL, L. (2007) Zwei Gemälde von Antonio Zanchi zu alttestamentlichen Themen, in: BALÁŽOVÁ B. (ed.), Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20. – 22. April 2005 in Bratislava. Bratislava: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 81-89, obr. 1-12.


DANIEL, L. (2003) Galileo Galilei, la tradizione rinascimentale e la pittura del Seicento fiorentino: esempi boemi, in: S. Graciotti, J. Křesálková (edd.), Barocco in Italia, barocco in Boemia. Uomini, idee e forme d´arte a confronto. Fondazione Giorgio Cini, San Giorgio Maggiore, Venezia – Roma 2003, s. 431-450, ill. on s. 550-555.


DANIEL, L. (2002) Vincenc Kramář et «l´actualité» des maîtres d´autrefois, in: Vincenc Kramář, un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague (J. Claverie, H. Klein, V. Lahoda, O. Uhrová edd.), Réunion des Musées Nationaux, Paris 2002, s. 175-182.


DANIEL, L. (ed.) (2002) The Florentines. Art from the Time of the Medici Grand Dukes. Národní galerie v Praze, Praha 2002.


DANIEL, L. (2000) Der Mann mit Harfe. Apollon, Orpheus und David. Bemerkungen zur musikalische Tipologie, in: S. Ferino-Pagden, L. Marques (ed.), Dipingere la musica. Musik in der Malerei. Kunsthistorisches Museum, Wien 2001, s. 53-57.


DANIEL, L. (1999) Between the Pantocrator and the Man: Addenda to the Italian Influences in El Greco´s Work, in: El Greco in Italy and Italian Art. Proceedings of the International Symposium. Rethymno, Crete 1995. University of Crete, Rethymno, 1999, s. 243-246.


DANIEL, L. (1998) The Myth of the Prince between Rome and Prague around 1600, in: Rudolf II, Prague and the World. Papers from the International Conference. Prague 1998, s. 49-56.


DANIEL, L. (ed.) (1996) Tesori di Praga. La pittura veneta del ´600 e del ´700 dalle collezioni nella Repubblica Ceca. Electa, Milano 1996.


DANIEL, L. (1996) A New Challenge: the Old Masters, in: Crossroads in Central Europe. Ideas, Themes, Methods and Problems of Contemporary Art and Art Criticism. Acts of the international conference, Budapest 1996, s. 87-91.


DANIEL, L. (1995) Tra l`eruzione e la peste. La pittura a Napoli dal 1631 al 1656, Introduzione W. Prohaska, Národní galerie v Praze, Praha 1995.


DANIEL, L. (1991) "E spesso 1'orror va col diletto". Boemia, Moravia e la pittura dell'Emilia e della Romagna, in: A. Emiliani, M. Scholaro (ed.), Da Correggio a Crespi. Pittura dal Cinque-cento al Settecento in Emilia e in Romagna.Bologna – Praha 1991, s. XIX-XXV, 125-129.
Poslední změna: 7. červen 2022 13:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám