MgA.Ondřej Suchan

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta,

Univerzita Karlova, Praha, Česká republika


Současná pozice:

Ph.D. student


Pole výzkumu: řemeslo, umění, vizuální gramotnost, kreativní syntéza, tělesnost, rámcové vzdělávací programy

Od r. 2004 aktivně vyučuji na středních a základních školách výtvarnou výchovu a praktické činnosti paralelně s praxí uměleckého truhláře – restaurátora. Během lektorské praxe s výjezdními dílnami pořádanými v základních školách Středočeského kraje na osvětu řemesla jsem se seznámil s přístupem několika desítek škol k řemeslu a jeho tvůrčímu potenciálu. To vzbudilo můj teoretický zájem o studium kurikula a vzdělávací koncepce stojící za jeho současnou podobou, abych dokázal pochopit, jaké důvody vedly k tomu, že se dnes řemeslo ocitlo stranou zájmu výtvarné výchovy a z pohledu základního vzdělávání je jeho smysluplnost spojována pouze s oblastí profesní orientace žáků. Otevírá se tak řada otázek směřujících k paradigmatickým, filosofickým i pedagogicko – psychologickým východiskům stávající koncepce rámcových vzdělávacích programů. Podstatným uzlovým bodem mojí práce je koncept „tělesnosti“, který je neodmyslitelný od vnímání a jednání každého člověka, a který je silně aktivní také v procesu řemeslné tvorby. Výzkum se zaměřuje na limity aktuálního, sémioticky laděného proudu ve výtvarné výchově a jeho možnosti rozvíjet v tvůrčím procesu tzv. „motorické vědění“.


Výzkumné a vzdělávací projekty:

Progres Q17 – spoluúčast

Učíme řemesla - spoluautor projektu, řešitel Muzeum Říčany (r.2014 – 15)


Vybrané publikace:

Kafková H., Suchan O. (2018). Řemeslo, marginalizovaný potenciál všeobecného vzdělávání / Teoretická studie. Výtvarná výchova, sv. 57, (3-4), str. 30- 45, ISSN 1210-3691.

Učíme řemesla, Muzeum Říčany, kolektiv autorů (2015). (metodická příručka pro pedagogy mateřských škol)

Suchan O. (2014), Tvoříme ze dřeva, Muzeum Říčany.

(metodické návody práce se dřevem pro učitele a žáky ZŠ)


Koncepce e-learningových lekcí:

Práce se dřevem – http://lcmsricany.cfme.net/project/default.aspx?project=3&nolicense=4

Jak vnímáme řemesla - http://lcmsricany.cfme.net/project/default.aspx?project=3&nolicense=14

Jak studovat řemesla - http://lcmsricany.cfme.net/project/default.aspx?project=3&nolicense=14


Další související činnost:

Tvorba ŠVP uměleckořemeslných oborů – SOŠ uměleckořemeslná s.r.o, Praha, 2008 - 10

Posuzovatel obsahu profesí Starožitník, Umělecký pozlacovač,


Poslední změna: 13. duben 2019 17:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám