MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta,

Univerzita Karlova, Praha, Česká republika


www.pavlagajdosikova.com


současná pozice:

Odborná asistentka


Pole výzkumu: vizuální gramotnost, umění, architektura, prostorové formy, reflexe vlastní tvorby, pedagogické dílo, interpretace zážitku


Prostor na jednu stranu vnímáme jako cosi vnějšího a existujícího objektivně mimo nás, na straně druhé však vnímání prostoru zásadně souvisí i naším vnitřním subjektivním prožíváním. Právě tento poslední „prostor pro člověka“, jehož příkladem je prostor architektonický, pak představuje poslední dobou mé téma. Zajímavým a důležitým subjektem zkoumání mé práce jsou různé pohledy na tento prostor, pohled umělce, pedagoga a výzkumníka - (A/r/tografie).


Publikace:

Shields, A. et al. (2023). Inhabiting/Living Practice: An Emergent Collaborative Arts-Based Exhibition. In: Mreiwed, H., Carter, M.R., Hashem, S., Blake-Amarante, C.H. (eds) Making Connections in and Through Arts-Based Educational Research. Studies in Arts-Based Educational Research, vol 5. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8028-2_13,Print ISBN978-981-19-8027-5, Online ISBN978-981-19-8028-2

Svatošová, Z., & Gajdošíková, P. (2023). Hodnocení ve výuce výtvarné výchovy na základní škole. In K. Starý, M. Chvál, & V. Laufková (Ed.), Hodnocení pro učení. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://cuni.futurebooks.cz/book/hodnoceni-pro-uceni/?/1-poskytovani-prubezne-verbalni-zpetne-vazby-zakum/1-8-hodnoceni-ve-vyuce-vytvarne-vychovy-na-zakladni-skole/

Gajdošíková, P. (2020). Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Gajdošíková, P. (2019). Research study “The Memory of Place,” realized in Lisbon on the Basis of the A/r/t/ography Concept. Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education journal. Special Issue: InSEA Congress 2018: Scientific and Social Interventions in Art Education (2/2019), 605–618.

Gajdošíková, P. (2019). Výzkumná sonda „Paměť místa“ založená na principu A/r/t/ografie, realizovaná v Lisabonu. Výtvarná výchova,58(2), 54–69.

Gajdošíková, P., & Pfeiffer, J. (2020). Visuality (Visual Changes) in The City Space (71-76). In J. Lane (Ed.), Tracing Behind The Image: An Interdisciplinary Exploration of Visual Literacy. Leiden: Brill.

Gajdošíková, P. (2019). Fenomén architektury ve vlastním uměleckém a pedagogickém díle (Pedagogické implikace) (disertační práce), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Gajdošíková, P. (2019) Phenomenon of Architecture and its Pedagogical Implications / Research Probe: Paths. In: Education and New Developments 2019 [online]. Lisbon, Portugal: GIMA


Projekty a granty:

2023 ENGI-MON: kreativita na pomezí kultur (česko-japonská spolupráce)

Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně; komponenta 4.5

2023-2024 Kreativní učení ve veřejném prostoruiniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.(r. č.0313000065)

2021- 2023 4EU+ educational module "Visual Literature. Understanding the images of Europe - past and present"

2012–2013 Tvůrčí a studijní stipendium Ministerstva Kultury, Subjektivní urbanismus

2017–2019 Výzkumný Grant Karlovy Univerzity, Gauk 250-37, Fenomén architektury a jeho pedagogické implikace

2017–2021 PROGRES Q17, Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu. Vizuální gramotnost


Samostatné výstavy (výběr):

2003 Zákrok, Galerie Open Air Co 14, Praha (s Ivetou Dučákovou)

2003 Pudlové a svině, Galerie Mladých, Brno

2005 Pavla má svátek, GPS Art Gate, Praha

2006 Pitch Tales, Kavárna a Galerie Ouky Douky, Praha

2007 Peep Show, Altán Klamovka, Praha (s Petrou Pětiletou)

2008 Ve dvě v noci, Galerie Entrance, Praha

2009 X Y Z, Alternativa, Galerie Vysočiny, Jihlava

2010 1147 adres, Galerie 35m2, Praha

2011 Habitat, Galerie ve sklepě, Praha

2011 a b c, Galerie Kabinet T IC, Brno

2012 Home Office, Galelie Budoart, Praha

2014 Zahrádka, Altán Klamovka, Praha

2016 Dívání se bez vidění, Berlínský model, Praha

2017 Někde se něco koná, Galerie Entrance, Praha (s Janem Pfeifferem)

2017 Dívám se jako když čtu, Focus, Ústí nad Labem

2020 Hledáme-li nebližší, dívejme se na obzor, Galerie 1, Praha

2023 Krajina vnitřní a vnější, Fortna pražského hradu, Praha


Ukázky prací:
Poslední změna: 17. leden 2024 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám