Mgr. Martin Vozný

Afiliace

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Aktuální pozice

PhD student

školitel: PhD.Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.


Oblast výzkumu

Konstrukce maturitní zkoušky na základech vzdělávacího oboru: Výtvarná výchova.


Základní výzkumné otázky

S jakou podobou maturitní zkoušky vystavěné na základech vzdělávacího oboru: Výtvarná výchova se setkáváme na úrovni ISCED 3 (344, 354)?

Jaký význam a hodnotu má takováto maturitní zkouška?


Vybrané publikace

Vozný, M. (2022) Juvenilia Paedagogica 2022: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Trnava: PdF TU Trnava, 2022. s. 238-244. ISBN 978-80-568-0503-9.

Vozný, M. (2022). Konstrukce maturitní zkoušky na základech vzdělávacího oboru: Výtvarná výchova, Juvenilia Paedagogica 2022 (v tisku)

Vozný, M. (2022). Vývoj vzdělávací oblasti Umění a kultura v kontextu revize RVP, Časopis Výtvarná výchova (v tisku)Poslední změna: 9. říjen 2022 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám