MgA. Bc. Eva Horská

Afiliace

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

upupaepop.cz


Aktuální pozice

PHD studentka

školitel: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.


Pole výzkumu

Vizuální gramotnost, ornament, pedagocická témata, umění.


Poslední změna: 3. září 2023 09:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám