doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Afiliace: Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta UK

E-mail: anna.vartecka@pedf.cuni.cz

Současná pozice: Docentka


Badatelka v oblasti současného česko-slovenského a středoevropského umění, pozdní tvorby českých a slovenských výtvarných umělkyň 65+.

Vyučující v bakalářských a magisterských studijních programech


Předmět badatelského zájmu: Gender art; Pozdní tvorba českých a slovenských umělkyň 65+; Dějiny a teorie fotografie a nových médií, Dějiny a teorie grafického designu, Dějiny vizuální komunikace


Doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. pracuje jako teoretička umění a kurátorka výstav. Od roku 2001 jako vysokoškolská pedagožka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a od roku 2021 také na Katedře výtvarné výchovy PF UK v Praze. Zabývá se teorií a dějinami fotografie, grafického designu, gender artu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie.

Jako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácích i mezinárodních projektech, kde se kromě reflexe často opomíjené a solitérní tvorby poválečných generací českého a slovenského umění zaměřuje i na aktuální témata spojená s (re)konstruktivní složkou osobní i kolektivní paměti, s kontroverzními aspekty hlubokých proměn společnosti v naší nedávné historii, anebo s genderově nahlíženými aspekty současné i poválečné umělecké tvorby. V návaznosti na tyto výstavní aktivity publikuje odborné texty v domácích i zahraničních periodikách, katalozích a monografiích. Klíčovým projektem uměleckého výzkumného jejího zaměření byla výstava Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ (2014, společně s Fremlovou,V. a Petiškovou,T). Projekt se zaměřuje na vztah stáří, kreativity a rodu a na reflexi pozdní tvorby stále aktivních umělkyň starších 65 let. Jedná se o pokračující výzkum vůbec první ženské, plně emancipované generace autorek nastupujících na československou výtvarnou scénu po druhé světové válce a v šedesátých letech 20. století.

Série výstavních počinů tohoto tematického rámce byla realizována ve spolupráci s významnými domácími i zahraničními institucemi, například: Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. Dům umění města Brna, 2014; Tektonika paměti. Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském umění mladé generace. Dům umění města Brna, 2015; MILOTA. Retrospektivní výstava Miloty Havránkové. Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy, 2016; Grey Gold. At My Fingertips. Kunstverein für Mecklenburg & Vorpommern Schwerin, 2018; Milota Havránková. Výber z tvorby 1964-2014. Galéria Slovenskej výtvarnej únie – Umelka, 2014; Torzo/ Milota Havránková. Východoslovenská galéria Košice, 2020; Pars pro toto. Výstava členů Umělecké besedy a hostů. Rabasova galerie Rakovník, 2020; Latentné revolúcie, Výstavující: L.Jarcovjáková, M.Havránková, Z.Pustaiová; Pálffyho palác, Galéria mesta Bratislava, 2021; Tekuté piesky. Výstavující: Martin Kollár, Martin Štrba, Ester Sabik; Pálffyho palác, Galéria mesta Bratislava, 2022.


Granty a výzkumné projekty:

Cena Miroslava Proška -Exit. Celostátní soutěž studentů vysokých uměleckých škol. Navrhovatel UJEP Ústí nad Labem. Program Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Ukazatel H, 2003, řešitelka Vartecká, A.

Late production by the modernist generation of Czech and Slovak female artists. Navrhovatel UJEP Ústí nad Labem. Program pro implementaci nových výukových kurzů na vysokých školách střední a jihovýchodní Evropy PATTERNS Lectures 2012/2013. University Courses in Central and South Eastern Europe 2012/13. World University Service Austria; ERSTE Stiftung, Vienna, (doba trvání 30.7. 2012 – 30.6. 2014), řešitelky projektu Vartecká, A.; Fremlová, V.

Mezinárodní výstava Grey Gold. Navrhovatel FUD UJEP Ústí nad Labem a Dům umění města Brna. Mezinárodní umělecký a výzkumný projekt podpořený MK ČR – program Kulturní aktivity/ Podpora mezinárodní kulturní spolupráce na rok 2017. (rozhodnutí o poskytnutí dotace MK-S 4361/2017), spoluřešitelka Vartecká, A.

Grey gold. České, slovenské a německé umělkyně 65+.Navrhovatel FUD UJEP Ústí nad Labem a Kunstverein Schwerin. Mezinárodní výzkumný a umělecký projekt podpořený Česko – německým fondem budoucnosti (rozhodnutí o poskytnutí dotace VR 1240/2017; 31.3. 2017- 1.1. 2018), spoluřešitelka Vartecká, A.

Grey gold. České, slovenské a německé umělkyně 65+.Navrhovatel UJEP Ústí nad Labem. Mezinárodní výzkumný a umělecký projekt podpořený Grantovou výzvou Stredoeurópskej nadácie CEF (4.10. 2017 – 31.1. 2018), řešitelka Vartecká, A.


Vybrané publikace:

VALOCH, J.; VARTECKÁ, A.: Blažej Baláž 1975-2003. Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity; Na východ od raja, Trnava, 2003, 132 stran; ISBN 80-89074-22-7.


FREMLOVÁ, V.; PETIŠKOVÁ, T.; VARTECKÁ, A: Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. FUD UJEP, Ústí nad Labem; Dům umění města Brna, příspěvková organizace, 2014, 248 stran; ISBN 978-80-7009-163-0, ISBN 978-80-7414-699-2.


FREMLOVÁ, V.; PETIŠKOVÁ, T.; VARTECKÁ, A.: Grey Gold: At My Fingertips, Schwerin: Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin; Brno: Dům umění města Brna, příspěvková organizace; FUD UJEP v Ústí nad Labem, 2018, 144 stran; ISBN 978-3-00-061400-2; 978-80-7009-190-6; 978-80-7561-151-2.


MACHOVÁ, L.; PETIŠKOVÁ, T.; VARTECKÁ, A.: Tektonika paměti. Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění. Dům umění města Brna, příspěvková organizace, Brno; FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2015, 168 stran; ISBN 978-80-7414-988-7.

VARTECKÁ, A.: Družstevní práce Publishing House: A Prototype of Active, Life-Shaping Design. In: Le Grand Magasin. Künstlerische Untersuchungen zum Genossenschaftsmodell. Artistic Research into the Cooperative Model. Neu-Ulm: AG Spak Bücher, 2010, str.156-167, ISBN 978-3-940865-05-2.


VARTECKÁ, A.: Fotograf anglickej záhrady. In: KLIMEŠOVÁ, M.(ed.): Oheň do papíru nezabalíš. Svatopluk Klimeš. Arbor Vitae, Praha; FUD UJEP Ústí nad Labem, 2017, str.53-94, ISBN: 978-80-7561-072-0; 978-80-88256-00-7.


VARTECKÁ, A.: Interpretace fotografií jako logické pokračování výtvarné tvorby Dalibora Chatrného. In: POMAJZLOVÁ, A. (ed.): Prostory Dalibora Chatrného. Sborník textů k dílu autora. Spolek přátel Domu umění města Brna; Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017, str.57-70, ISBN: 978-80-270-3278-5.


VARTECKÁ, A.: Zkusit Jedním dechem přes Slzy a Znamení Po Němcích vytvořit Portrét zmizelého a jít na hranu únosnosti… In: Koleček, Michal: Zdena Kolečková. Monografie. Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021, str. 102-155. ISBN 978-80-7561-291-5.


VARTECKÁ, A.: Bod – Kresba/ Telo – Dotyk/ Forma – Antiforma. In: Fremlová, V. (ed.): Marie Filippovová: Svět jako bod a čára. Vydala Vendula Fremlová a Dům umění města Brna, 2021, str. 103-171. ISBN 978-80-7009-205-7.


MRÁZIKOVÁ, E.; VARTECKÁ, A.: Cena Exit 2003 - 2021: Publikace k realizaci Ceny EXIT, soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol vyhlašované v období 2003 - 2021 Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, 2021, 176 stran, ISBN 978-80-7561-391-2.Poslední změna: 18. říjen 2023 14:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám