Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D.


Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

lucie.jakubcova@pedf.cuni.cz


Aktuální pozice:

odborná asistentka, koordinátorka Erasmus+, vyučující v bakalářských a magisterských programech, členka akademického senátu PedF UK (Studijní komise a Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci)


Výzkumná oblast:

osobní a profesní tendence učitele výtvarné výchovy, reflektivní praktik a reflektivní praxe, vizuální gramotnost a vizuálně kulturní gramotnost, komunita výtvarných pedagogů - podpora začínajících učitelů VV a vyučujících VV v praxi

Lucie Jakubcová vyučuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK. Působí v senátu Pedagogické fakulty, koordinuje program Erasmus+ a rozvíjí mezinárodní spolupráci s řadou partnerských univerzit. Badatelsky se věnuje tématům profesní identity učitele výtvarné výchovy, metodám oborového výzkumu a interdisciplinárním přístupům ve výuce.


Grantové a výzkumné projekty:

Acting on the Margins: Art as a Social Sculpture / Horizon2020 AMASS ID 870621

podpora projektů kreativního učení (0213), Status umělce a umělkyně, č. 0213000094/MKČR

Rozvoj kvality bakalářských praxí KVV / Projekt Katedry výtvarné výchovy Pedf UK v Praze, 2023

COOPERATIO/UK


Vybrané publikace:

SLAVÍK, J., DYTRTOVÁ, K., HNÍK, O., JAKUBCOVÁ, L., NOHAVOVÁ, A., RODOVÁ, V., & SKŘIVANOVÁ, V. U. (2022). Klíčová kompetence (nejen) pro umělecké obory v evropském kurikulu: analytické vysvětlení. Studia Paedagogica, 27(3), 9-32. doi:10.5817/SP2022-3-1

FULKOVÁ, M.; JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L.; KITZBERGEROVÁ, L.; SEHNALÍKOVÁ, V.: Galerijní a muzejní edukace 2. Umění a kultura ve školním kontextu / učení z umění. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013, ISBN UK 978-80-7290-700-7, ISBN UPM 978-80-7101-127-09.


JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, L.: Die mutierende Kunsterziehung. In Bering, K.; Hölscher, S.; Niehoff, R.; Pauls, K.: Visual Learning. Positionen im internationalen Vergleich. Athena – Verlag, 2013, ISBN 978-3-89896-551-4, s. 614–634.


HAJDUŠKOVÁ, L.: Mapping Identity: Case Study by the Czech Republic. In MASON, R.; BUSCHKÜHLE, C., P.: Images and Identity. Educating Citizenship through Visual Arts. Intellect, Bristol, 2013, ISBN 978-1-84150-742-2, s. 233–249.


JAKUBCOVÁ, HAJDUŠKOVÁ, L.: Kvalitativní metody výzkumu v aktuálních výzkumných projektech KVV PedF UK z let 2011 a 2012 II (Výzkumné protokoly). In Uhl, Skřivanová, V.: Pedagogika umění / umění pedagogiky aneb inovativní, interkulturní a interdisciplinární přístupy k edukaci. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, ISBN 978-80-7414-582-7, s. 24-30.


FULKOVÁ, M.; HAJDUŠKOVÁ, L.; SEHNALÍKOVÁ, V.: Galerijní a muzejní edukace 1. Vlastní cestu k umění. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011, ISBN UK 978-80-7290-535-5, ISBN UPM 978-80-7101-111-8.Poslední změna: 8. listopad 2023 15:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám