Doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.

Příslušnost:

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


www.rizoto.cz, www.raudensky.cz


Funkční zařazení:

Docent, předseda oborové rady Didaktika výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK, člen vědecké rady Pedagogické fakulty UK.


Výzkum:

Zaměřuje se na oblast grafického umění a fenoménu hry.


Tvůrčí činnost:

Zaměřuje se na oblast grafiky, multimédií, autorského tisku a ilustrace.


Granty and výzkumné projekty:

2012-2014 Creative Connections 517844-LLP-2011-UK-Comenius-CMP, funded by EACEA.

2008-2011 Images and Identity: Improving Citizenship Education through Digital Art, LLP Erasmus, Comenius, EACEA, 142345 – LLP – 1 – 2008 – 1 – UK - COMENIUS – CMP.


Ocenění:

2020 Cena XVI. Trienále českého ex libris.

2016 Nejkrásnější české knihy.

2016 / 2011 Zlatá stuha v kategorii výtvarný počin.

2016 Nejkrásnější české knihy, 2. místo.

2013 24. Bienále ilustrací Bratislava, čestné uznání.

2012 Grafika roku v kategorii autorských knih.


Vybrané výstavy:

2023 Connected III. Künstlerhaus – Factory, Vídeň.

2022 Lustr 9. Galerie Kampus, Praha.

2021 Groteska z Tesca. Galerie Hollar, Praha.

2018 Forgetting Remembering. Bohemian National Hall, New York, USA.

2014, 2015 24th Biennal of illustrations Bratislava prize winners. The Hiratsuka Museum of Art, Kanagawa, Kawara Museum of Takahama City Aichi, Chiba City museum of Art, Chiba, Ashikaga Museum of Art, Tochigi, Urawa Art Museum, Saitama, Japonsko.

2012 Print of the Year, the Vladimír Boudník Prize. Galerie Pražského domu, Brusel, Belgie.

2003, 2005, 2013 Bienále ilustrací Bratislava BIB. Slovensko.

1998, 2000, 2004, 2008, 2010, 2012 Mezinárodní bienále grafického designu. Moravská galerie, Brno.


Vybrané publikace:

DYTRTOVÁ, K., RAUDENSKÝ, M. (2017) Exprese, vztahy a procesy. Praha: PF Univerzita Karlova, 2017; Ústní nad Labem: UJEP FUD.

DYTRTOVÁ, K., RAUDENSKÝ, M. a kol. (2017) Ko-text. Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák. Praha: PF Univerzita Karlova, 2015; Ústní nad Labem: UJEP FUD, 2015.

RAUDENSKÝ, M. Darmo mluvit/Idle Talk. Ústí n. L.: FUD UJEP Ústí n. L. 2010.
Poslední změna: 3. září 2023 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám