PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika


Aktuální pozice:

Odborná asistentka – vedoucí studijního programu VV dvouborové; vyučující v bakalářských a magisterských programech; koordinátorka oborových praxí

Členka výkonné redakce časopisu Výtvarná výchova


Výzkumná oblast: výtvarná výchova jako výchovně vzdělávací proces; výtvarná výchova v kurikulárních dokumentech a v praxi; galerijní a muzejní pedagogika; práce s uměleckým dílem ve výtvarné výchově;


Leonora Kitzbergerová se ve své pedagogické a výzkumné činnosti zaměřuje především na oblasti didaktiky a teorie výtvarné výchovy v součinnosti s pedagogickou praxí posluchačů. Zabývá se take vztahy mezi praxí výtvarné výchovy a příslušnými kurikulárními dokumenty.


Grantové a výzkumné projekty:

2017–2021 Podpora rozvoje digitální gramotnosti

2018–2020 Revize Rámcových vzdělávacích programů, oblast Umění a kultura – výtvarný obor

2017-2021 PROGRES Q17, Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu – téma – Vizuální gramotnost. Financováno Karlovou univerzitou.


Vybrané publikace:

KITZBERGEROVÁ, L. 2014. Didaktika výtvarné výchovy.

https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353 version1-didaktika_vytvarne_vychovy.pdf

FULKOVÁ, M., KITZBERGEROVÁ, L. 2017. Vlivy multimediální komunikace ve výtvarné výchově. In Výtvarná výchova. Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, sv. 57/2017, s. 16–39. ISSN 1210-3691
Poslední změna: 22. listopad 2018 19:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám