Jaroslav Bláha, doc.PhDr., Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy,

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Česká republika


Aktuální pozice: Docent, výuka v bakalářském a magisterském studiu, školitel v doktorandském studiu, člen odborné komise soutěže Vysoce kvalitní odborné monografie UK.


Jaroslav Bláha se ve své odborné a pedagogické činnosti zaměřuje na teorii a dějiny umění, především na moderní výtvarné umění se specializací na interdisciplinární vztahy výtvarného umění a hudby. Zejména na tuto problematiku je zaměřena jeho publikační činnost, jejímž dovršením je několikadílná vědecká monografie Výtvarné umění a hudba. Její 2. díl získal v prestižní soutěži Univerzity Karlovy „Vysoce kvalitní odborné monografie UK“ roku 2014 2.cenu.


Granty a výzkumné projekty:

Výzkumná činnost se zaměřuje na oblast kulturního vzdělávání, především na uměleckou komparatistiku se specifickým zaměřením na komparaci výtvarného umění a hudby, a to nejen na umělecko-historickou rovinu problematiky ale i na galerijní a muzejní pedagogiku s uplatněním interdisciplinárních přístupů ve výchově a vzdělání.

2011-2013 Celostátní projekt Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity se zaměřením na muzea, galerie a školy DF11P01OVV025 podporovaného Ministerstvem kultury České republiky. Řešitel.

1999-2004 Výzkumný záměr VZ PedF UK Praha, „Multidisciplinární a multikulturní komunikace jako aktuální ukázka výchovy, filosofie a vědy“ VZ KVV, VZ MSM 1141 00006/614 Multidisciplinární komunikace jako edukační princip humanitních věd a umění. Řešitel.

1998 Výzkumný grant SCSU, Sorosovo centrum současného umění. Speciálně zaměřený grant na podporu veřejného působení výstav. Odpovědný řešitel.

1995-1997 GRANT GA UK „Komparace (výtvarné umění a hudba) jako metodologické východisko k tvořivému myšlení a sociální sebekonstrukci v estetické výchově. (Interdisciplinární přístupy a komparativní kontexty)“ Interní grant UK, reg. Číslo 95/93


Vybrané publikace:

1.Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/1, TOGGA : Praha 2012, ISBN 978-80-87258-69-9, počet stran 240

2.Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/2, TOGGA : Praha 2013, ISBN 978-80-7476-019-8, počet stran 360

3.Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta : Praha 2007, ISBN 978-80-7290-291-0, počet stran 272

4.Mystický realismus jako specifická tendence na přelomu 13. a 14. Století, Výtvarná výchova 3/2016, s. 2 – 13, ISSN 1210-3691

5.Role náhody v abstraktním expresionismu a atonální hudbě. In Estetické ontrapunkty hudobného a výtvarného umenia. Medzinárodný odborný seminář umelcov a teoretikov umenia (zborník) Tatranská galeria Poprad 2006, ISBN 978-80-88851-23-3, s. 71 – 80, počet stran 10

6.Metodologická východiska pohledu na genezi moderního malířství a hudby. In Multidisciplinární komunikace – problém a princip všeobecného vzdělávání, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta : Praha 2005, ISBN 80-7290-199-0, s. 240 – 265, počet stran 26
Poslední změna: 28. listopad 2018 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám