MgA. Helena Blašková

Afiliace

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Aktuální pozice

Phd studentka, lektorka

školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk


Oblast výzkumu

Vizuální gramotnost, holistická pedagogika, kresba a její diskurz, interpretační multidisciplinární průniky a hybridní výkladové rámce, současné visuální umění a filozofie (spekulativní realismus a teorie objektů).


Výzkumné zaměření

Ve svém doktorském výzkumu zkoumám kvalitativní kontexty kresby podle skutečnosti. Zajímá mě bytostně vztahové paradigma kreslení podle reality v protikladu k virtuálnímu prožívání, jeho kognitivní a transcendentní potenciál a jeho využití ve vzdělávacích aktivitách. Zkoumám také rozdílnost profesního a lidového diskurzu kresby a možnosti rozšíření jeho interpretačního rámce termíny z jiných uměleckých disciplín. V neposlední řadě se zaměřuji na reflexi holistického přístupu ke kresbě a jeho pedagogické důsledky.

Cílem výzkumu je aktualizace pojetí kresby podle reality a možnosti její rehabilitace ve výuce.


Profesní zaměření: Ve své umělecké praxi zkoumám a zpracovávám světovou i ryze osobní mytologii a to v médiu kresby, malby a s přesahy do site-specific projektů. Pohybuji se v rozpětí od narativní stylizované ilustrace, přes intuitivní kresbu až po abstraktní malbu. Pomocí kreslení dešifruji osobní imaginaci a osahávám si svět. Kresba je pro mě primárně pasivním intimním gestem, následně teprve pocitem a myšlenkou či výpovědí. Podobně i abstraktní malbu vnímám primárně jako choreografii, teprve sekundárně jako ikonografii. Site-specific projekty a výstavy jsou pak jen logickým rozšířením výše zmíněného do konkrétního prostoru, času a atmosféry.


V rámci mé kurátorské praxe jsem se doposud věnovala klasickým výstavám současného českého umění a možnostem jeho přiblížení širšímu publiku. V poslední době mě zajímají více hybridní výstavní projekty, které eliminují hranice zaběhlých rolí, žánrů a systémů.


Výběr autorských výstav:

2016 Letokruhy Chaosu, Oblastní Galerie v Jihlavě

2015 Než slunce překročí tvůj stín, Prádelna Bohnice, Praha

2015 Motýlí třesk, Galerie TIC, Brno

2011 Jsme v tom, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

2011 Jsem v tom, Billboard Ideal, festival Streat For Art, Praha

2005 Identity Systems, Komunikační prostor Školská 2, Praha

2003 Nejhezčí čert, Galerie Půda, Jihlava

2001 Black velvet, Nová Media, Cheb


Výběr kurátorských výstav:

2014 Nestálá sbírka, kolektivní výstava, v kooperaci s Ivanem Mečlem, Galerie Perla, Vranné n. Vlatavou

2013 Vít Soukup, Všechno, co zbylo, Divus Prager Cabarett, Praha

2012 Josef Bolf, Tomáš Džadoň, Na dotek, Galerie Chodovská Tvrz, Praha

2012 Nezvaný host, kolektivní výstava, v kooperaci s Viktorem Čechem, GChT, Praha

2011 Milan Mikuláštík, Michal Panoch, Cargo Culture, GChT, Praha

2011 Lubomír Typlt, Holky, GChT, Praha

2011 Moře, kterým plujeme, skupinová výstava, Circulo de Bellas Artes, Tenerife a GChT, Praha

2011 Sylva Francová, Diváci, GChT, Praha

2011 Denisa Krausová, Benedikt Tolar, Kráva zajíce nedohoní, GChT, Praha

2009 Jaroslav Rössler, Objevy Jaroslava Rösslera, Galerie fotografie Louvre, Praha

2008 Václav Stratil, Louvre, Galerie Louvre, Praha

2008 Alena Kotzmannová, David Böhm, Někde jinde, Ateliér Josefa Sudka, Praha

2008 Jan Šerých, Poslední snímek, AJS, Praha

2008 Stano Filko, Metafyzicko – ontologicko – nadčasovo – absolutna - transcendencia, AJS, Praha

2008 Ivars Gravlejs, Avdey Ter-Oganian, The Medium is the Message, AJS, Praha

2008 Michal Pěchouček, Filmogram, AJS, Praha

2007 Jolana Havelková, Krajina 06, AJS, Praha

2007 Drahomír Josef Růžička, Newyorské imprese, AJS, Praha

2007 Hynek Alt, Fotograf, AJS, Praha

2007 G.R.A.M., Wiedergänger - Přízraky, AJS, Praha

2007 Markéta Othová, Mayday, AJS, Praha 2007 Jiří Kovanda, Radši bych byl andělem, AJS, Praha

2006 Aleksandra Vajd, Untitled 2003, AJS, Praha

2006 Václav Stratil, Dvojice, AJS

2005 J P S, Jano Pavlík Snina, AJS, Praha

2005 Jaroslav Rössler, Zrcadlení, AJS, Praha
Poslední změna: 7. červen 2022 09:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám