Časopis Výtvarná výchova

Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní


je oborový časopis, který vychází v různých tiskových podobách a s různým intervalem jednotlivých čísel od roku 1959. Zaměřuje se především na oblast teorie i praxe výtvarné pedagogiky, na aktuální problematiku uměleckého vzdělávání v mezinárodním a mezioborovém kontextu, na oborový pedagogický výzkum, ale také na vizuální studia a vizuální gramotnost v edukačních kontextech.


Časopis je určen výtvarným pedagogům, didaktikům, doktorandům a studujícím pedagogiky umění, lektorům v galeriích a muzejním pedagogům, teoretikům umění a vizuální kultury, odborníkům a tvůrcům působícím v oblasti vizuálních a mediálních studií i odborníkům v oblasti tvorby kurikula a vzdělávací politiky apod. Jeho cílem je přispívat k dialogu mezi teorií a praxí výtvarné výchovy a rozvíjet interdisciplinární přístupy a umělecko-pedagogické myšlení.


Jako recenzované periodikum zastává časopis Výtvarná výchova významnou pozici ve formování současného oborově didaktického diskursu v širších sociokulturních, historických i komparativních kontextech. Je otevřen pro přispěvatele z řad výtvarných pedagogů, teoretiků, výtvarných umělců a oborových doktorandů. Přijímá recenzované i nerecenzované příspěvky. V současné době vychází jako dvojčíslo dvakrát ročně, uzávěrky pro příjem příspěvků jsou v polovině března a září.


Časopis Výtvarná výchova byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Další informace o historii i současnosti časopisu Výtvarná výchova včetně archivovaných čísel najdete na pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/uvodni-stranka/Poslední změna: 8. červenec 2020 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám