výběrové řízení ERASMUS +


Podmínky výběrového řízení KVV pro program ERASMUS+:


1) Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Bc., NMgr. a Ph.D. studijních programů katedry výtvarné výchovy.


2) Studentky a studenti se přihlásí do výběrového řízení vyhlašovaného katedrou v příslušných termínech.


3) Podmínkou výjezdu je ukončený první ročník studia, výborný prospěch.


4) Podmínkou je jazyková vybavenost – schopnost studovat v cizím jazyce.


5) Podmínkou je společenská a kulturní způsobilost, schopnost reprezentovat KVV a Univerzitu Karlovu.


6) Podmínkou definitivního schválení studia v zahraničí je splnění všech součástí studia dle standardní trajektorie předchozího semestru. Studenti doktorského studia se řídí svým schváleným studijním plánem.


7) ISP Individuální studijní projekt


Je třeba, aby si uchazeči rozmysleli a vybrali zahraniční univerzitu a prostudovali si nabídku předmětů vyučovanou v příslušném semestru. Každá univerzita je specifická, nabízí jiné studijní možnosti a zázemí. Proto dobře zvažte své možnosti, jazykovou vybavenost, své zájmy, představy a očekávání a také studijní povinnosti doma na UK. To vše je třeba skloubit dohromady.


ISP musí vyvažovat výtvarnou, teoretickou a pedagogickou složku. Během studia v zahraničí na ISP studenti průběžně a samostatně pracují.


ISP obsahuje:


a) identifikační údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, typ studia, ročník


b) motivační dopis – motivaci ke studiu v zahraničí (odůvodnění výběru určité země a univerzity, popis vlastního vzdělávacího cíle)


c) popis individuálního studijního projektu (téma, cíl, prostředky, výstupy)


ISP vypracujte v anglickém jazyce a zašlete v příslušném termínu na e-mail koordinátorky lucie.jakubcova@pedf.cuni.cz
Poslední změna: 16. březen 2021 15:47 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282
Jak k nám