Mgr. et Bc. Ivana Hay

Afiliace

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Aktuální pozice

PhD student

školitelka: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

iva.hay7@gmail.com


Oblast výzkumu

Galerijní a muzejní edukace ve výtvarné výchově neslyšících žáků

Ve své disertační práci se neslyšící doktorandka Ivana Hay věnuje analýze a mapování aktuálního stavu vzdělávání neslyšících žáků v oblasti výtvarné výchovy na specializovaných školách pro sluchově postižené. Tato analýza probíhá v kontextu spolupráce s kulturními institucemi, zejména muzei a galeriemi. Jejím primárním cílem je identifikovat strategie, které by umožnily lepší integraci těchto studentů do kreativních uměleckých workshopů a programů těchto institucí a následné propojení těchto aktivit s formálním vzdělávacím procesem na jejich mateřských školách.

Ivana Hay dále zjišťuje, zda mají neslyšící studenti příležitost seznámit se během své výuky s kulturou a uměním komunity Neslyšících. Toto téma je obzvláště relevantní vzhledem k tomu, že komunita Neslyšících je vnímána jako jazyková a kulturní menšina. Proto by tato témata měla být integrální součástí jejich vzdělávacího programu.

Díky stipendiu SYLFF se v rámci svého výzkumu Ivana Hay také věnuje srovnávací studii týkající se přístupu k vzdělávání neslyšících v oblasti umění a kultury v různých zemích, konkrétně ve Velké Británii, Polsku a zejména v USA. Zdůrazňuje, že v USA existuje výrazný pokrok v oblasti umění Neslyšících a v oblasti přístupnosti kulturních institucí pro tuto komunitu. Ivana vyučuje na Základní škole pro sluchově postižené v Praze – Radlicích a působí v České unii neslyšících.


Základní výzkumné otázky

Ø Jaká je pozice galerijní/muzejní edukace ve výtvarném vzdělávání neslyšících dětí na vybrané základní škole?

Ø V čem spočívají specifika galerijní/muzejní edukace neslyšících žáků?

Ø Jaké mohou být potenciální přínosy galerijní/muzejní edukace pro vybranou cílovou skupinu žáků?

Ø S jakými problémy se můžeme setkat při galerijní/muzejní edukaci neslyšících žáků?

Ø Jakým způsobem lze začlenit kulturní identitu Neslyšících do galerijních/muzejních edukačních programů?

Ø Je vždy nutné vytvářet pro neslyšící děti speciálně koncipované programy, nebo stačí pouze přizpůsobit program vytvořený pro slyšící publikum (např. zajistit tlumočení)?

Ø Pokud je vytvořen program pro neslyšící žáky, je možné, že bude atraktivní i pro slyšící publikum?

Ø Jaký dopad na rozvoj vizuální a kulturní gramotnosti neslyšících žáků má návštěva galerie/muzea?

Ø Jaké možnosti spolupráce nabízí v současné době muzea a galerie školám pro sluchově postižené v Praze?


Vybrané články a publikace:

HAY, I. (2021). Bez názvu. Nedatováno. Umění přístupné Neslyšícím nejen v době pandemie. UNIE1-2,2021(s.8-11)

https://issuu.com/casopisunie/docs/unie_1-2_2021/8

ISSN (print) 2464-7705 • ISSN (online) 2464-7802


HAY,I. (2021).Vizuální umění a neslyšící aneb umění trochu jinak.UNIE3-4,2021(s. 8-11)

https://issuu.com/casopisunie/docs/casopis_unie_03-04_2021/8

ISSN (print) 2464-7705 • ISSN (online) 2464-7802


HAY,I.(2021). Neslyšící výtvarníci v České Republice.UNIE5-6,2021(s.9-15)

https://issuu.com/casopisunie/docs/unie_5-6-2021/8

ISSN (print) 2464-7705 • ISSN (online) 2464-7802


HAY, I., FULKOVA, M., NOVOTNA, M. (2021) Teaching at the School for the Deaf. Protocol Draftand specific Requirements for Filed Note Observation and Data Collection. Assessment Methods. InKárpáti, A., Sarantou, M. (Eds.) (2021) Arts-based social interventions: First results of the AMASStestbed. Proceedings of the 1. AMASS Symposium, 27-28 May 2021, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-270-2


HAY,I.(ed.) a kol.: (2021) Praha očima Neslyšících. Fotografická, literární a výtvarná tvorba neslyšících autorů. Česká unie neslyšících Praha.


HAY,I. (2022).Filmové muzeum Karla Zemana přístupné i neslyšícím. UNIE1-2,2022 (s.32-33)

https://issuu.com/casopisunie/docs/unie_1_2_2022/32

ISSN (print) 2464-7705 • ISSN (online) 2464-7802


HAY, I. (2022). Umění De’VIA: Cesta neslyšící malířky Nancy Rourke může jít příkladem. UNIE 3-4, 2022 (s.30-33)

https://issuu.com/casopisunie/docs/unie_3_4_2022/30

SSN (print) 2464-7705 • ISSN (online) 2464-7802


HAY,I. (2023). Výstava Glusza v polských Katowicích .UNIE3-4,2023(s.26-29)

https://issuu.com/casopisunie/docs/2023_03_04_unie/26

ISSN (print) 2464-7705 • ISSN (online) 2464-7802


HAY,I. (2023). Maluj Migiem! Maluj okamžikem! Průvodce uměním a kulturou Neslyšících s obrazy Nancy Rourke.UNIE7-8,2023(s. 26-29)

https://issuu.com/casopisunie/docs/2023_07_08_unie/26

ISSN (print) 2464-7705 • ISSN (online) 2464-7802Poslední změna: 30. říjen 2023 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám