Magisterské studium

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (0114TA300100)


Program lze studovat v jednooborové i dvouoborové kombinaci (Maior/Minor)


Charakteristika programu/oboru


Studijní program Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy, střední školy a základní umělecké školy poskytuje ucelené magisterské vzdělání. Navazuje na bakalářský studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. Je jediným studijním programem, v jehož centru pozornosti je vzdělávání učitelů výtvarné výchovy a rovnocenný rozvoj reflektované autorské umělecké tvorby v interdisciplinární teoretické reflexi, která propojuje vizuální výtvarné umění a jeho teorie s výtvarnou pedagogikou a oborovou didaktikou. Magisterský studijní program je zaměřen i na osobnostní rozvoj studentů v oblasti reflektované autorské tvorby, v oblasti vizuální komunikace, vizuální gramotnosti a v oblasti učitelství. Důraz je kladen na získání znalostí teorie a dějin umění, znalostí oborové didaktiky a rozvoj reflektivního přístupu k vlastní autorské umělecké tvorbě. Studium je koncipováno jako dynamický průnik tří zmíněných oblastí. Absolvent se v nich aktivně pohybuje, dokáže vzájemně propojovat osvojené znalosti a dovednosti, reflektuje je i v aplikacích a kontextech využití. Samostatně uvažuje v konceptech, využívá teoretické znalosti i osvojené umělecké dovednosti v didaktické transformaci obsahů výtvarné výchovy. Cílem studijního programu je dále rozvíjet vizuální gramotnost studentů a schopnost využívat výtvarné umění a jeho vyjadřovací prostředky ve vizuálně komunikující kultuře s ohledem na expertní znalosti uměleckého a kulturního vzdělávání, uplatnitelné v dalším rozvoji, kultivaci a demokratizaci společnosti.


Studijní program v plném plánu respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí je zpracování diplomové práce.
Poslední změna: 14. prosinec 2022 22:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám