Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Katedra výtvarné výchovy zajišťuje pro studijní program Učitelství 1. stupně ZŠ výuku v oblasti výtvarné výchovy a její oborové didaktiky. Studentům, kteří si zvolí zaměření na výtvarnou výchovu, poskytuje hlubší studium oboru – výtvarné výchovy - v rámci jinak univerzálně založené profesionální přípravy. Umělecká tvorba v ateliérech přináší reflektovanou zkušenost s tvůrčím procesem, studium dějin a teorie umění poskytuje nezbytný základ oborového myšlení. Kurzy didaktiky spolu s reflektivně pojatou praxí připraví studentky a studenty pro výuku předmětu výtvarná výchova, v jehož rámci lze psát závěrečnou práci.. Studium cílí na rozvoj vizuální a kulturní gramotnosti budoucích učitelů.


Koordinátorka pro studium Učitelství 1. stupně ZŠ

Mgr. Magdalena Novotná Ph.D.

e-mail: magdalena.novotna@pedf.cuni.cz
Poslední změna: 2. březen 2023 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám