Učitelství pro mateřské školy

Učitelství pro mateřské školy je bakalářské studium, na které mohou studující navázat studiem navazujícího magisterského studia Pedagogiky předškolního věku. Pro obě tato studia zajišťuje KVV výuku studijních předmětů a vede v nich závěrečné práce. Koordinací těchto studií se zabývá Mgr. Helena Kafková, Ph.D., která je v době svých konzultačních hodin k zastižení v kabinetu 326d.Poslední změna: 2. březen 2023 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám