Oblasti praktické aplikace výsledků výzkumu

Služby:

Vývoj kurikula nebo jednotlivého modelu kulturního vzdělávání pro školy a kulturní instituce

Vývoj kurikula nebo jednotlivého modelu kulturního vzdělávání s důrazem na inkluzi a multikulturní a genderové aspekty

Metodiky edukačních postupů a vzdělávacích programů pro školy a kulturní instituce Orbis Pictus


Odborné poradenství:

Oblast kulturního vzdělávání a managementu edukace a mediace umění (školy všech typů, vč. škol pro žáky se speciálními potřebami, galerie, muzea, kulturní instituce)


Expertní nabídky:

Výzkum percepčních přístupů k uměleckým a kulturním artefaktům (se zaměřením na edukaci návštěvníků galerií i muzeí, rovněž se specializací pro klienty se speciálními potřebami, děti, mladistvé, dospělé a seniory )


Profily návštěvníků muzeí a galerií

Výzkum kurikula pro RVP, oblast Umění a kultura

Vývoj výzkumných modelů typu art based research, a/r/tography

Vývoj nových kurátorských postupů s edukační složkou


Realizované aplikace výsledky projektů a zkušenosti Orbis Pictus

Poslední změna: 1. prosinec 2018 20:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám