MOOC

Úvod do sociálně angažovaného umění

online kurz AMASS

Různé umělecké přístupy a jejich vliv na zmírňování společenských problémů.


Kurz sestavil mezinárodní tým projektu AMASS, nabízí tak různé perspektivy a přístupy k uměleckým aktivitám, cílovým skupinám a společenským výzvám. Kurz je v anglickém jazyce a je sestaven z osmi tematických celků. Jednotlivé části kurzu jsou zakončeny testem. Při úspěšném absolvování kurzu je možné získat certifikát nebo 4 kredity v případě studentů KVV. Více informací viz webové stránky kurzu.


Zájemci se do kurzu přihlásí přes webové stránky https://www.amassmooc.com/


Arts-Based Interventions and Social Change in Europe

Publikace s názvem Arts-Based Interventions and Social Change in Europe představuje 21 úspěšných uměleckých projektů, které reagují na sociální problémy, s nimiž se potýkají znevýhodněné komunity: děti žijící s fyzickými problémy, trpící finanční a vzdělanostní chudobou; starší ženy v osamění; migranti čelící cizímu, ale vstřícnému kulturnímu kontextu; romská mládež bojující s negativními stereotypy a mnoho dalších. Autoři knihy podávají důkazy o síle umění: potenciálu uměleckého vzdělávání ovlivnit kognitivní a afektivní rozvoj, motivaci, sebeúctě a sebevyjádření. Kniha přináší sérii případových studiích, které popisují jednotlivé experimenty, realizované v osmi evropských zemích.


Publikace volně ke stažení:

https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003376927/arts-based-interventions-social-change-europe-andrea-k%C3%A1rp%C3%A1ti


Poslední změna: 30. říjen 2023 13:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám