Expozice didaktikon - Rok distanc


Marie Fulková, Vendula Fremlová, Magdalena Novotná, Jan Pfeiffer


Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z.ú., určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jeho hlavním cílem je vzdělávat žákyně a žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování. Žáci se tak stanou aktivními účastníky výuky. Vnímají učení jako činnost, kterou konají oni sami, ne jako něco, co je na nich vykonáváno zvenčí. Mají radost z toho, že sami něco vyřeší a dokáží, což vede k jasnějšímu a hlubšímu pochopení učiva a k odhalení širších souvislostí s dosavadními znalostmi i s každodenními zkušenostmi žáka.


Katedra výtvarné výchovy v tomto prostoru připravila sekci s názvem Rok distanc. Jedná se o experimentální prostor, v němž se návštěvníci setkávají se současným uměním. Expozice reflektuje období distančního vzdělávání v tvůrčích oborech uměleckými formami. Představuje umělecká díla odrážející tuto problematiku a také studentské práce, které vznikly v online ateliérech. Statementy pedagogů, pedagožek, studentů a studentek se vztahují k posunům ve vnímání, které jsme museli udělat a také k tomu, jak s nimi naložíme v budoucnu.


Expozice didaktikon - Rok distanc je novým druhem metodiky v prostoru. Dává možnost modelovat individualizované segmenty otevřené pedagogiky. Tento experiment vytváří místo, v němž je možné aktuální principy výtvarné edukace jako jsou emancipace, komunikace a participace přímo žít a ukazovat, nejen o nich hovořit.


Otevřený edukační model byl opakovaně představen zahraniční i domácí odborné veřejnosti.


Získal 1. cenu za Tvůrčí počin roku 2022, udělený děkanem Pedagogické fakulty.Poslední změna: 10. leden 2023 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám