Projekt HORIZON – AMASS 2020-2023


Katedra VV PedF UK se účastní mezinárodního výzkumného programu HORIZON2020 – AMASS/ID 870621 (1. 2. 2020 - 31. 1. 2023)


Projekt Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture se věnuje výzkumu strategií výtvarného umění a inkluzivních efektů kreativity v kulturním vzdělávání pro společnost a vzdělávání marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin.


AMASS Vedení projektu: University of Lapland

Koordinátor za CZ: Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

​Vědecký tým: Marie Fulková, Magdalena Novotná, Jan Pfeiffer, Jaroslava Raudenská

Další řešitelé: Vendula Fremlová, Zuzana Fišerová, Lucie Hajdušková Jakubcová, Alena Javůrková, Kristýna Říhová

Specialisté na antropologickou a psychologickou problematiku: Marek Merhaut, Lothar Filip Rudorfer 


Zkoumáme tvůrčí a kognitivní účinky umění na rozvoj sociální soudržnosti.

Studujeme strategie výtvarného umění a jeho inkluzivní efekty ve vzdělávání marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin. Vycházíme z toho, že umění není využíváno k řešení společenských výzev. Objevujeme a analyzujeme podpůrné struktury, které mají vliv na fungování umění ve společnosti.

Kultura a umění jsou na okraji vzdělávací politiky také v České republice. Chybí funkční dialog mezi veřejnými kulturními a vzdělávacími politikami a těmi, kteří jsou považováni za „odlišné“.


Publikace a disseminace projektu


Mezi naše cíle patří:

* Dosahování institucionálních změn v inkluzivitě a soudržnosti ve vzdělávání, umění, kultuře, lékařské a sociální péči

* Dosahování změn v komunikaci mezi skupinami a ve vnitřních institucionálních procesech

* Budování mostů mezi různými skupinami, nastavování příležitostí ke spolupráci

* Dopady na kvalitu života v souvislosti s uměleckými intervencemi.


Jedním z významných výstupů projektu je online kurz Introduction to socially engaged arts, který poskytuje přehled o sociálně angažovaném umění v Evropě. Představuje participativní umělecké metody a iniciativy, které zmírňují společenské problémy a propojují komunity. Dokládá vliv umělecké tvorby na wellbeing lidí. Kurz s inkluzívní tematikou byl vytvořen ve spolupráci s partnery projektu (Finsko, Česká republika, Portugalsko, Malta, Itálie, Maďarsko, Švédsko a Velká Británie. V 8 lekcích (108 hodin/4 ECTS) zahrnuje videopřednášky, praktická cvičení aj. Probíhá v angličtině. Je vhodný pro studenty výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, učitelství pro 1.stupeň ZŠ, MŠ i zájemce z jiných oborů.


Více informací o kurzu naleznete na: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=a944f81e7a1be2fa687fd5f51cdb50b6&tid=4&do=predmet&kod=OPBV3V004C


Přístup do kurzu zde:

https://amassproject.weebly.com/mooc.htmlStakeholders: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky / Základní škola, Praha 3, Cimburkova / Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova / 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz) / Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Galerie Středočeského kraje Kutná Hora / Dizajnpark Karlovy Vary / Národní galerie Praha


Vedení projektu: University of Lapland (Finsko)

Další partneři: Univerzita Karlova (Česká Republika), University ta Malta (Malta), Associacaão de Professores de Expressão e Communicacão Visual (Portugalsko), Textilhögskolan, Högskolan i Borås (Švédsko), Budapesti Corvinus Egyetem (Maďarsko), PACO Design Collaborative (Itálie), University of Leeds (Velká Británie).Poslední změna: 19. září 2023 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám