Engimon 2023


ENGI-MON: kreativita na pomezí kultur (česko-japonská spolupráce)


Projekt Ministerstva kultury; výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně; komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru; rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů. (reg. č. 0213000094)


1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

Několikaměsíční spolupráce českých lektorů, japonských partnerů (umělecká skupina Scale Laboratory), budoucích učitelů, pedagogů základních škol a znevýhodněných žáků ve formě série workshopů vyvrcholí společnou performancí (scénografie, tanec, hudba), která se uskuteční v rámci Pražského Quadriennale  2023.

Cílem projektu je rozvíjet kompetence studentů Pedagogické fakulty UK - budoucích učitelů výtvarné výchovy i jejich učitelů a lektorů v oblasti kreativity, transkulturní pedagogiky a spolupracujících forem umělecké tvorby i edukace. Dále reflektovat a výzkumně zpracovat vytvořené inovace. Nabyté zkušenosti  nabídnout pedagogům v podobě didakticky transformovaných obsahů, a tak popularizovat navržené participativní formy současného umění. Inovované obsahy a zkušenosti implementovat do profesní přípravy učitelů a představit na odborných pedagogických a kulturních fórech s cílem začlenění do budoucí podoby rámcových vzdělávacích programů ZV a G.


Odkaz na publikaci zde:

https://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/2023/07/26/hledani-japonska-transkulturni-inspirace-ve-vytvarne-edukaci/

​Vědecký tým: Magdalena Novotná, Marie Fulková, Pavla Gajdošíková, Lucie Hajdušková Jakubcová, Jan Pfeiffer, Michal Sedlák
Poslední změna: 19. září 2023 15:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám