Projekt Re/de/in/form - výzkum hodnocení tvůrčí činnosti

Vendula Fremlová, Lucie Jakubcová Hajdušková, Kristýna Říhová
Projekt Re/de/in/form představuje kvalitativně pojatou pilotní výzkumnou sondu, která má blízko k výzkumům orientovaným na vztah pedagogického a uměleckého diskurzu. Dotazníkové šetření je typickým postupem pedagogického výzkumu, směřujícího k popisu a vysvětlení určité pedagogické skutečnosti (např. hodnocení tvůrčí práce ve vzdělávací instituci), ale analýza a interpretace dotazníkových dat vizuálními umělkyněmi a umělci je posunem k tzv. Art based research. Hranice jednotlivých výzkumů se často překrývají, ovlivňují a obohacují navzájem, jak dokazuje také mezinárodní projekt Amass - Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture, v němž jsou autorky projektu Re/de/in/form zapojeny jako badatelky spolu s dalšími kolegyněmi a kolegy z Katedry výtvarné výchovy PedF UK.

V rámci tohoto výzkumu byli osloveni a vyzváni současné umělkyně a umělci - Adéla Bierbaumer, Marek Fanta, Pavla Gajdošíková, Eva Jiřička, jejichž realizace jsou uměleckou reakcí na data vzešlá z výzkumného šetření.Záznam přednášek o formativním hodnocení a o portfoliu ve výtvarném vzdělávání, které jsme připravili pro výstavu Umění oceňovat organizovanou Společností Jindřicha Chalupeckého v rámci projektu Re/de/in/form. Přednáška Karla Starého, Magdaleny Novotné a Venduly Fremlové.

Video Evy Jiřičky - Zvedání Mlhy
Škatulkování

Helena Blažková, Petra Pětiletá a studenti Gymnázia Na Zatlance a Gymnázia Open Gate, instalace


Prezentace výzkumu byla vystavena v Moderní galerii AVU | U starého výstaviště 188 | Praha 7 | www.avu.cz v červnu 2021 pod kurátorským a produkčním kolektivem

Společnosti Jindřicha Chalupeckého (Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Sára Davidová, Tereza Jindrová, Karina Kottová a Jakub Lerch)


Umění oceňovatPoslední změna: 30. prosinec 2021 21:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám