23/10/3 Zdenek Hůla: Za Kostelcem, Galerie GH, Kostelec nad Černými lesy
Kreativní učení ve veřejném prostoru

Workshop dne 3. 10. + reflexe 4. 10. 2023Workshop je koncipován jako procházka do okolí Kostelce nad Černými lesy s jednotlivými zastaveními na specifických místech s možností drobného, výtvarného zásahu či záznamu. Je obsahově orientován na volnou, lesní kulturní krajinu. Zaměřuje se na vnímání charakteru části krajiny, která se dramaticky proměňuje na poměrně malé ploše území a zároveň učí registrování rozdílných zásahů či kontinuálního zasahování člověka do ní.
Workshop je koncipován jako procházka do okolí Kostelce nad Černými lesy s jednotlivými zastaveními na specifických místech s možností drobného, výtvarného zásahu či záznamu. Je obsahově orientován na volnou, lesní kulturní krajinu. Zaměřuje se na vnímání charakteru části krajiny, která se dramaticky proměňuje na poměrně malé ploše území a zároveň učí registrování rozdílných zásahů či kontinuálního zasahování člověka do ní.
Cílem tohoto workshopu je zpřístupnit jevy v reálném veřejném prostoru, které jsou zdánlivě nepodstatné pro aktuální genius loci místa. Cílem je také zesílit vnímání proporčního zásahu člověka do volné krajiny. Jde o více vědomé uvažování o lokálních specifikách, která mohou být zdrojem hlubšího poznání o křehkých vztazích v krajině přesahující konkrétní místo. V oborové oblasti výtvarná výchova si dále klade za cíl tvůrčím procesem ve skupině pružně reagovat výtvarnou uměleckou formou na aktuální významovou situaci ve specifickém veřejném prostoru.
Cílem tohoto workshopu je zpřístupnit jevy v reálném veřejném prostoru, které jsou zdánlivě nepodstatné pro aktuální genius loci místa. Cílem je také zesílit vnímání proporčního zásahu člověka do volné krajiny. Jde o více vědomé uvažování o lokálních specifikách, která mohou být zdrojem hlubšího poznání o křehkých vztazích v krajině přesahující konkrétní místo. V oborové oblasti výtvarná výchova si dále klade za cíl tvůrčím procesem ve skupině pružně reagovat výtvarnou uměleckou formou na aktuální významovou situaci ve specifickém veřejném prostoru.


Workshop byl koncipován jako procházka do okolí Kostelce nad Černými lesy s jednotlivými zastaveními na specifických místech s možností drobného, výtvarného zásahu či záznamu.

Obsahově byl orientován na volnou, lesní kulturní krajinu. Zaměřoval se na vnímání charakteru té části krajiny, která se dramaticky proměňuje, a to na poměrně malé ploše území. Takový prostor současně učí registrovat rozdíly zásahů a vnímat kontinuitu lidských zásahů do krajiny. 

Cílem tohoto workshopu bylo zpřístupnit jevy v reálném veřejném prostoru, které jsou zdánlivě nepodstatné pro aktuální genius loci místa. Dalším z cílů bylo také zesílit vnímání proporčního zásahu člověka do volné krajiny. Jde o více vědomé a zvědoměné uvažování o lokálních specifikách, která mohou být zdrojem hlubšího poznání o křehkých vztazích v krajině, přesahující konkrétní místo.

V oborové oblasti výtvarná výchovy si worshop dále kladl za cíl tvůrčím procesem ve skupině pružně reagovat, výtvarnou uměleckou formou, na aktuální významovou situaci ve specifickém veřejném prostoru.


1. Zastávka na pěšině ve starém zarostlém sadu na kraji města. Místní obyvatel z vlastní vůle zde vytvořil nenápadnou cestu, která umožňuje prostup prostorem a navazuje na další komunikace v okolní krajině. Lidé si zvykli tudy chodit. 2. Místo, kde si lidé vytvořili místo k táboření, je zde rybník, hustá vegetace a v sousedství starý most, který chátrá. 3. Potok a místo bývalého mlýna. Nový mostek, funkční pramen s pitnou vodou Další místa jsou navštívená s výkladem.


1. Zastávka na pěšině ve starém zarostlém sadu na kraji města. Místní obyvatel z vlastní vůle zde vytvořil nenápadnou cestu, která umožňuje prostup prostorem a navazuje na další komunikace v okolní krajině. Lidé si zvykli tudy chodit.

2. Místo, kde si lidé vytvořili místo k táboření, je zde rybník, hustá vegetace a v sousedství starý most, který chátrá.

3. Potok a místo bývalého mlýna. Nový mostek, funkční pramen s pitnou vodou

Další místa jsou navštívená s výkladem.
Workshop vznikl v rámci projektu Kreativní učení ve veřejném prostoru. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.


Poslední změna: 23. listopad 2023 12:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám