23/11/15 Jana Kasalová: Kartografie paměti, ArtmapVýtvarný workshop Kartografie paměti se uskutečnil se ve středu 15.11.2023 od 16 hodin v knihkupectví ArtMap, pod vedením MgA. Jany Kasalové, Ph.D. a byl koncipován jako živý dialog mezi jeho účastníky a lektorkou na cestě městem, která nabídla příležitost prozkoumat principy kartografie. S využitím kartografických map a jednoduchých výtvarných technik účastnící objevovali vlastní vnitřní mapy a definovali jejich hranice.Workshop vznikl v rámci projektu Kreativní učení ve veřejném prostoru. Projekt Ministerstva kultury; výzva č. 313/2023 - Podpora projektů kreativního učení II.Poslední změna: 23. listopad 2023 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám