23/11/29 Pavla Gajdošíková: Poznej prostor, Galerie NTKVýtvarný workshop Poznej prostor! seuskutečnil ve středu 29.11.2023 v Národní technické knihovně, pod vedením MgA. Pavly Gajdošíkové, Ph.D. abyl zaměřen na rozvoj vnímání a porozumění architektonicky utvářenému veřejnému prostoru. Společně s lektorkou studenti navštívili Národní technickou knihovnu a zkoumali a výtvarně reflektovali její tvar, funkčnost a vztah k okolnímu prostředí.Poslední změna: 13. prosinec 2023 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám